Nieuws
donderdag, 30 mei 2024

Vlaams Belang gaat voluit voor meer koopkracht en minder migratie

Foto: iStock. Vlaams Belang gaat voluit voor meer koopkracht en minder migratie

Vandaag maakte Kamerlid en begrotingsspecialist Wouter Vermeersch in het Radio 1-programma De Ochtend nog eens zeer duidelijk wat voor het Vlaams Belang de inzet van de verkiezingen van 9 juni is: meer koopkracht, meer Vlaanderen en minder migratie. “Geen miljardenverspillingen meer op het vlak van asiel, migratie en ontwikkelingssamenwerking, en dat geld vervolgens investeren in de noden van onze mensen. Nederland bewijst dat het kan.”

Voor het Vlaams Belang zijn belastingverhogingen geen optie om de op hol geslagen federale begroting te saneren. “Er moet vooreerst sterk bezuinigd worden op het politieke systeem. Niet de burger, maar de staat moet de broeksriem aanhalen”, aldus Vermeersch, die in De Ochtend onder meer wees op de miljoenen die bespaard kunnen worden op de Senaat, de provinciebesturen en de intercommunales, en op de miljarden die bespaard kunnen worden op asiel en migratie. “En daarnaast zijn een hervorming van de pensioenen en van de arbeidsmarkt, net als een fiscale hervorming absoluut noodzakelijk. Stuk voor stuk hervormingen die Vivaldi beloofde, maar nooit realiseerde.”

“Het is de keuze die Nederland maakt en die wij zullen maken”

Vermeersch benadrukte dat een fiscale hervorming, zoals minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) die op het oog had, binnen Vlaanderen perfect haalbaar en realiseerbaar was. Maar niet binnen België, waar iedere ernstige poging tot hervorming botst op een njet van de linkse partijen en van de MR. “Het voorstel van fiscale hervorming, zoals het uitgewerkt werd door de Hoge Raad voor Financiën, werd in Vlaanderen ruim gedragen. Maar binnen de Belgische context is het gewoonweg onhaalbaar”, stelde het Kamerlid. “Om de belastingverlagingen die in het voorstel stonden, door te voeren, zijn er onvoldoende mensen aan de slag in Wallonië en Brussel.”

“België gaat financieel de afgrond in omdat er niet wordt hervormd, en het niet verantwoordelijk zijn van Wallonië en Brussel voor hun wanbeleid ligt daaraan ten grondslag”, stelt Vermeersch. “Het Vlaams Belang zal hierin verandering brengen. Door sterk te besparen op asiel, migratie en ontwikkelingssamenwerking is het perfect mogelijk te komen tot lagere belastingen en tegelijkertijd meer te investeren in defensie, ouderenzorg en woningmarkt. Dat is de keuze die men nu in Nederland maakt, die wij zullen maken, en dat zal het omgekeerde zijn van wat Vivaldi heeft gedaan.”