Nieuws
maandag, 27 jan 2020

Vlaams Belang: “Geen heksenjacht op onze zwakste gepensioneerden”

Maar liefst 110.000 gepensioneerden hebben in België een IGO-uitkering nodig. Deze ‘inkomensgarantie voor ouderen’ dient als financiële aanvulling voor veelal (alleenstaande) vrouwen zonder volledige pensioenrechten. Het is bpost die moet nagaan of deze uitkeringen fraudeleus toegekend worden. Het Vlaams Belang stelt zich echter vragen bij deze methode, alsook de strenge reisregels. Eén dag in het buitenland moet al gemeld worden: “Dit is een aanslag op hun vrijheid. Een heksenjacht openen op deze kwetsbare groep is voor ons een brug te ver.” De partij plant actie in de bevoegde commissie.

Bijna 8 van de 10 ‘IGO’-ouderen, dat zijn extra hulpbehoevende gepensioneerden die een bijkomende toelage nodig hebben, zullen worden gecontroleerd op fraude door bpost. Dit om na te gaan of men niet in het buitenland vertoeft. Wie drie maal niet thuis is, kan zijn IGO-uitkering verliezen. Het Vlaams Belang wil echter uiterst voorzichtig omgaan met dergelijke fanatieke controle’s, zo klinkt het kritisch. Bij 83% van de geschorste gevallen onder het vorig controlesysteem bleek er immers onterecht te zijn gehandeld, zo bleek uit eerdere info van pensioenminister Daniël Bacquelaine (MR). Als na de volgende evaluatie - die later deze week gepland is - blijkt dat ook door het nieuwe controlesysteem opnieuw te veel ouderen onterecht worden geschorst, zal het Vlaams Belang in de bevoegde commissie ijveren voor de afschaffing van de methode.

Vlaams Belang: “Kan niet bedoeling zijn dat gepensioneerden schrik hebben om boodschap of uitstap te doen”

“Het spreekt voor zich dat Vlaams Belang elke vorm van sociale fraude veroordeelt, maar deze is niet direct te zoeken bij de 80-plussers die vaak met veel moeite de eindjes aan mekaar knopen”, zo vindt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). De manier waarop de controles worden uitgevoerd, wordt tevens in vraag gesteld. “Om fraude op te sporen moeten controles uitgevoerd worden, maar van bij de eerste controle, als de oudere niet thuis geeft, moet er door de controleur een briefje in de bus worden achtergelaten. Het kan niet de bedoeling zijn dat bejaarden geen boodschappen of uitstappen meer durven doen uit schrik om hun uitkering te verliezen”. Momenteel wordt er enkel na de derde keer een briefje achtergelaten, met dan ineens de onmiddellijke oproep om zich te melden binnen de vijf dagen op het gemeentehuis.

Ook de reis-voorwaarden zijn een doorn in het oog van de rechts-sociale partij. Wanneer een IGO-gerechtigde één dag in het buitenland verblijft, moet men dit al aangeven: “Dat is een aanslag op hun vrijheid. Een heksenjacht openen op deze groep is voor ons een brug te ver. Vlaams Belang zal dit aankaarten in de commissie.”