Nieuws
dinsdag, 03 mei 2022

Vlaams Belang hekelt penibele situatie landbouwers in Brabantse Wouden: “Broodroof”

Voor de realisatie van een nationaal park ‘Brabantse Wouden’ begon het Agentschap Natuur en Bos (ANB) onder impuls van minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) twee jaar geleden met het bieden op honderden percelen, met als doel zoveel mogelijk bosverbindingen te realiseren. Hoewel het regeerakkoord het tegendeel beloofde, ging het in ruim de helft van de gevallen om verpachte landbouwgrond waardoor heel wat boeren hun broodwinning verloren zagen gaan. “Minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) moet een oplossing zoeken die niet alleen vertrekt vanuit het oogpunt van bebossing, maar ook vanuit het standpunt van de landbouwer”, zegt Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans.

Heel wat gronden waarop geboerd wordt, zijn geen eigendom van de landbouwer die het land bewerkt. Vaak gaat het om gronden die de landbouwers pachten van een verpachter die de feitelijke eigenaar blijft. Voor de realisatie van een nationaal park probeert Natuur en Bos nu tal van dergelijke gronden op te kopen, vaak zonder medeweten van de pachtende landbouwer. Zo blijkt uit cijfers van minister Demir dat meer dan de helft van de aankopen die in het teken staan van de Brabantse Wouden verpacht waren.

“De massale aankopen van landbouwgrond door Natuur en Bos staan bovendien in schril contrast met het Vlaams regeerakkoord dat stelt dat het niet de bedoeling is om vruchtbare landbouwgronden op te kopen voor bebossing”, zegt Slootmans. Hij bond de kat daarom de bel aan bij landbouwminister Crevits in het Vlaams Parlement. Volgens het parlementslid kan een wijziging van de huidige pachtwetgeving soelaas bieden.

“De Vlaamse regering zegt om de haverklap dat men onze landbouwers maximaal wil beschermen, maar uit hun beleid blijkt het tegendeel”

“Die stelt nu dat de overheid voor redenen van ‘algemeen belang’ de Vlaamse landbouwers buitenspel kan zetten door uitoefening van het voorkooprecht, waardoor de boeren vandaag machteloos toekijken hoe hun broodwinning wordt afgenomen.” Volgens Slootmans zou een oplossing kunnen zijn dat men bebossing niet meer als reden van algemeen belang kan gebruiken om het voorkooprecht uit te oefenen. Crevits beloofde alvast ‘te proberen’ die visie op te nemen in de nieuwe wetgeving, die nog voor de zomer goedgekeurd moet worden door het Vlaams Parlement.

Op de cruciale vraag welke gronden vandaag potentieel geviseerd worden voor het project Brabantse Wouden bleef de minister het antwoord schuldig. Volgens Slootmans zorgt die onwetendheid nochtans voor een enorme rechtsonzekerheid bij de landbouwers.

“Voor de boeren in onze regio is dit na het stikstofakkoord de druppel die de emmer doet overlopen”, aldus Slootmans. “Opnieuw zijn zij de dupe van beleid dat zonder inspraak boven hun hoofden wordt bedisseld. Vele van onze landbouwfamilies werken zich al decennia uit de naad voor onze voedselvoorziening.”

Slootmans vindt het onbegrijpelijk dat men in tijden van onzekerheid over onze voedselvoorziening niet alles op alles zet om onze eigenste voedselvoorzieners het respect te geven dat ze verdienen en dus ook de ruimte om te kunnen boeren. “De Vlaamse regering zegt in woorden om de haverklap dat men onze boeren maximaal wil beschermen, maar uit hun beleid blijkt het tegendeel”.