Nieuws
zondag, 08 mei 2022

Vlaams Belang houdt studiedag rond (sociale) media: “Meningsvrijheid herstellen”

Vrijheid van meningsuiting, eerlijke marktwerking en mediapluriformiteit waren de drie speerpunten van de studiedag rond media die vandaag door het Vlaams Belang werd georganiseerd. Naast Europees Parlementslid Tom Vandendriessche en Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans kwamen ook drie externe experts aan het woord. “Wat offline legaal is, moet online legaal zijn.”

Op zondag 8 mei lanceerde het Vlaams Belang een studiedag rond media. Het eerste luik ging over de zogenaamde Big Tech-bedrijven, de Amerikaanse technologiereuzen zoals Facebook, Twitter en Google. “De laatste weken stond het tech-landschap allerminst stil,” aldus Vandendriessche. “De Europese Unie bereikte een akkoord over de wet digitale diensten, en dan was er ook nog de overname van Twitter door Elon Musk. De tijd was dus rijp om eens dieper in te gaan over de impact van ‘Big Tech’ op onze samenleving.” Het Vlaams Belang deed dit met twee Amerikaanse experts. Professor Gladden Pappin van de Universiteit van Dallas kwam als eerste aan bod en deed de evolutie van Facebook uit de doeken. Volgens Pappin was het immers niet te voorzien dat Facebook ooit zou uitgroeien tot een bedrijf dat een immense invloed uitoefent op de democratie.

Big Tech heeft meer transparantie nodig en minder willekeur

Die invloed van Big Tech op de democratie is volgens Vandendriessche enorm. “Big Tech-bedrijven zoals Facebook en Twitter perken de vrijheid van meningsuiting in door gebruikers arbitrair te censureren”, klonk het. “Dit is onaanvaardbaar, want de vrijheid van meningsuiting is de smeerolie van de democratie. Het Vlaams Belang staat voor een zo ruim mogelijke interpretatie van dit grondwettelijk recht, daarenboven ijveren we sterk voor het principe dat wat offline legaal is, ook online legaal moet zijn.”

Volgens het Europees Parlementslid gaan de sociale mediabedrijven daarbij de mist in: “We stellen vast dat gebruikers om allerlei vage redenen het zwijgen worden opgelegd, ook politici. Zelfs de president van een van de grootste landen ter wereld, de VS, ontsnapte niet aan de censuur. Dit toont aan hoe machtig deze bedrijven werkelijk zijn. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor meer transparantie wat betreft het beleid van sociale mediabedrijven.”

Vandendriessche werd hierin bijgetreden door professor Robert Epstein. Epstein is een vermaard professor psychologie die de laatste jaren ook onderzoek deed naar de invloed van Google. Volgens Epstein gaat de macht van Google zelfs voorbij het monopolie, Google domineert het internet en zou zelfs de macht hebben om verkiezingen te beïnvloeden. Volgens Vandendriessche valt niet te betwisten hoe oppermachtig deze bedrijven zijn. “Vandaar dat ze ook moeten worden opgebroken”, zei Vandendriessche. “Een middel om dit te realiseren is door de interoperabiliteit tussen platformen in te voeren. Kort gezegd betekent dit dat je bijvoorbeeld probleemloos op Twitter een bericht kan plaatsen, dat vervolgens ook op Facebook verschijnt. Net zoals je ook zonder problemen met een Proximus-abonnement naar iemand die Telenet heeft kan bellen.”

“Het Vlaams Belang staat voor onafhankelijke pers, vrijheid op sociale media en het doorbreken van de machtsconcentratie bij de sociale en de klassieke media”

In het tweede deel behandelde de studiedag de klassieke media. Samen met Pieter Bauwens, hoofdredacteur van Doorbraak, ging Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans dieper in op de malaise waarin de Vlaamse media zich bevinden.

“Vlamingen consumeren vooral media die afkomstig zijn van de VRT, DPG Media, Mediafin en Mediahuis”, aldus Slootmans. “Deze vier bedrijven domineren de markt en dit is een uitermate ongezonde situatie.” Slootmans stelt bovendien vast dat deze dominante positie mede te danken is aan de miljoenen euro’s staatssteun die kranten en tijdschriften jaarlijks ontvangen: “deze subsidiestromen moeten dringend op de schop. Hoe kunnen we immers verantwoorden dat de staat een winstgevende sector subsidieert en bovendien een btw-nultarief aanrekent? Daarbij ondermijnt de staatssteun aan de media ook hun onafhankelijkheid, want wiens brood men eet, diens woord men spreekt.”

Voorts wees Slootmans ook op het geringe aantal Vlaams Belangers in de programma’s van de VRT in 2021. “Amper 3,1 procent van de genodigden in De Ochtend waren van het Vlaams Belang, in De Zevende Dag was dit 4 procent", klonk het. "Daarbij moeten we in het achterhoofd houden dat het Vlaams Belang één vijfde van de kiezers vertegenwoordigt en deze kiezers ook bijdragen aan de publieke omroep.”

In de conclusie stipte fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang) nog eens aan waar het Vlaams Belang voor staat: onafhankelijke pers, vrijheid op sociale media en het doorbreken van de machtsconcentratie bij de sociale en de klassieke media. De partij bundelde zijn conclusies in twee brochures rond media en Big Tech.