dinsdag, 14 mrt 2023

Vlaams Belang Jongeren voert actie aan Atheneum Halle

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart werden jongens in het Koninklijk Atheneum van Halle verplicht een lesuur rechtstaand les volgen, terwijl de meisjes mochten neerzitten. Nadien kregen de meisjes chocolade, de jongens niet. “Een ludieke actie rond ongelijkheid”, stelde de school. Vlaams Belang Jongeren (VBJ) ziet dat anders en voerde deze ochtend actie aan het atheneum met als slogan: “Stop de woke waanzin!”

De ‘Europese Werkgroep’ in de school kwam met het idee op de proppen om de ‘ongelijkheid’ tussen mannen en vrouwen aan te kaarten. Het atheneum wil namelijk het label van ‘Europese Ambassadeurschool’ halen, en één van de vereiste criteria daarvoor is om Europese waarden zoals de gelijkwaardigheid van man en vrouw te promoten. Filip Brusselmans, voorzitter van VBJ, stelt dat de ‘ongelijkheidssimulatie’ van afgelopen week net het omgekeerde bereikt. “Op die manier leer je eigenlijk aan dat jongens op straf moeten staan omwille van gepercipieerd onrecht dat tot het verleden behoort”, zegt de jongerenvoorzitter.

“Zij streven niet naar gelijkwaardigheid of inclusie, maar willen de wereld opdelen in absolute slachtoffers en daders”

Om dat standpunt kracht bij te zetten, verzamelden enkele actievoerders van de jongerenpartij dinsdagochtend aan de schoolpoort van het Atheneum met folders waarop “Stop de woke waanzin” te lezen valt. Ze willen de school naar eigen zeggen duidelijk maken dat dergelijke acties niet thuishoren in de klas.

Filip Brusselmans wijst op de ideologische motivatie van de actie van de school: “Dit is geen onschuldig leermoment, maar komt rechtstreeks uit het repertoire van de meest extreme woke-denkers. Zij streven niet naar gelijkwaardigheid of inclusie, maar willen de wereld opdelen in absolute slachtoffers en daders. VBJ zal zich hier altijd tegen blijven verzetten!”