Persberichten
vrijdag, 05 jun 2020

Vlaams Belang kant zich tegen afsluiting stroomnet voor weigeraars digitale meter

Mensen die de plaatsing van de digitale meter consequent weigeren zullen door Fluvius in gebreke worden gesteld, gevolgd door een verzoeningspoging bij de vrederechter. Maar indien de verzoeningspoging niet tot het beoogde resultaat leidt, zal overgegaan kunnen worden tot een afsluiting van het stroomnet. Inmiddels zijn er 12 gevallen die in dit proces zitten. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Vlaams parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang). “Dit is compleet disproportioneel en druist in tegen de idee energie als basisrecht te beschouwen”, zegt Van Rooy.

De plaatsing van de nieuwe digitale meter is verplicht. Toch weigert een aantal klanten de installatie. Distributienetbeheerder Fluvius heeft daarom in november 2019 een overtuigingscel opgestart die klanten die de nieuwe meter weigeren contacteert. Indien de poging tot overtuiging onsuccesvol blijkt te zijn, wordt het dossier voor verdere opvolging overhandigd aan de juridische dienst van Fluvius. Die opvolging bestaat uit een ingebrekestelling en verzoening bij de vrederechter. In het geval ook de verzoeningspoging niet tot het gewenste resultaat leidt, zal overgegaan kunnen worden tot een afsluiting van het stroomnet. Tot nu toe werden 12 dossiers aan de juridische dienst van de distributienetbeheerder overhandigd.

Dit harde optreden is volgens Van Rooy tekenend voor de “regelneverij” van deze Vlaamse regering. “In onze buurlanden houdt men zich er niet mee bezig om de installatie van de digitale meter te verplichten. De redenen waarom mensen de digitale meter weigeren, zijn overigens divers”, zegt Van Rooy. “Het kan gaan om een gebrek aan informatie bij de klant, maar ook om bezorgdheden met betrekking tot straling en veiligheid of een principiële weigering.”

Vlaamse regering schendt basisrecht op energie met dwang digitale meter, zegt Van Rooy

Fluvius stelt dat 60% van de gecontacteerden de meter weigert omwille van onvoldoende informatie, 13% omwille van straling, 12% om principiële redenen en 10% omwille van tegenstrijdige berichten in de media met betrekking tot het al dan niet kunnen weigeren van de digitale meter. Ten slotte wil 5% geen nieuwe digitale meter omdat men al een testmeter kreeg.

“Ongeacht de reden waarom de installatie geweigerd wordt, is een afsluiting van het elektriciteitsnet compleet disproportioneel”, stelt Van Rooy tot slot. Het Vlaams Parlement besliste vorige legislatuur nochtans dat een volledige afsluiting van het stroomnet niet kan. “Dat de minister nogmaals bevestigt dat het simpelweg weigeren van een nieuwe meter kan leiden tot een afsluiting van het net, getuigt ervan dat deze Vlaamse regering energie niet als basisrecht beschouwt.”