Nieuws
woensdag, 13 jan 2021

Vlaams Belang kant zich tegen gepland investeringsverdrag tussen de EU en China

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn uitte in de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement scherpe kritiek op plannen van de EU om onder Duitse druk een nieuw investeringsverdrag af te sluiten met China. Het standpunt van de Vlaamse Regering over de inhoud van dit akkoord tussen de EU en China, is nog niet definitief. Minister-president Jan Jambon (N-VA) liet weten dat hij rekening zal houden met de opmerkingen van het Vlaams Belang. 

Op 30 december 2020 sloten de EU en China een principeakkoord over een omstreden investeringsverdrag met China. Dit akkoord zat al 7 jaar in de pijplijn en moet het ongelijk speelveld effenen voor EU-investeerders in China. Voor de Duitse economie bijvoorbeeld is China een belangrijke afzetmarkt geworden. Frankrijk en Nederland waren eerder terughoudend omdat Peking dwangarbeid niet wilde uitbannen en wijzen naar de vele mensenrechtenschendingen door de Chinese communistische partij. Op de valreep verklaarde China “aanhoudende inspanningen te leveren” om internationale verdragen over het verbod op dwangarbeid te ratificeren, wat tot een akkoord leidde. “Een zwaktebod”, stelt Deckymyn.

Het Vlaams Belang waarschuwt voor dit allesbehalve onbesproken verdrag met China, want zo wordt de politiek van de Chinese overheid gelegitimeerd. Critici bevestigen dat “het verdrag een grote symbolische overwinning is voor China omdat het de politiek van de communistische partij ondersteunt.” Ook toekomstig Amerikaans president Joe Biden waarschuwde de EU ervoor om geen nieuw eenzijdig investeringsverdrag met Peking te tekenen. Onder Duitse druk is de Europese Unie alsnog overstag gegaan”, aldus Deckmyn.

In de Angelsaksische wereld beseft men veel meer dan in Europa dat we een geopolitiek blok moeten vormen en dat we niet omwille van belangen van bijvoorbeeld de Duitse economie moeten worden meegesleurd in akkoorden waar enkel China baat bij heeft. Deckmyn verwijst verder nog naar het voorbeeld van Australië: Dat land sloot een handelsakkoord met China af, maar heeft naar aanleiding van zijn kritiek op de Chinese aanpak van de uitbraak van het coronavirus vastgesteld dat het communistische regime er niet voor terugdeinst afspraken niet na te komen.”

“De strategische autonomie van Europa wordt door dergelijk verdragen ondermijnd”

Ook Chinakenner en politicoloog Jonathan Holslag (VUB) is scherp: “Terwijl de Chinese overheid erop toe blijft zien dat bedrijven de nationale belangen dienen, ook als zij in het buitenland investeren, zou het een boeiende denkoefening opleveren om na te gaan hoe de Chinese avonturen van Europese bedrijven de welvaart en belangen van hun thuisland bevorderen. De strategische autonomie, waar de EU het zo vaak over heeft, wordt met dergelijke verdragen alleen maar ondermijnd. Het akkoord zou wel eens een meesterzet van China kunnen zijn en een strategische blunder van Europa.”

Het debat is dus nog niet afgelopen. Het is een goede zaak dat de minister-president alvast gesteld heeft dat de Vlaamse Regering nog geen definitief standpunt heeft ingenomen en dat hij zich zal engageren om onze bekommernissen bij het vormen van een Vlaams standpunt mee te nemen”, zegt Deckmyn.