Nieuws
donderdag, 08 okt 2020

Vlaams Belang keurt Europese Klimaatwet af

Deze week stemde het Europees Parlement (EP) over de Klimaatwet van de Europese Unie. Het Vlaams Belang hekelt echter het groene fundamentalisme dat schuilt in de nieuwe, overambitieuze maatregelen.

De bedoeling van de Klimaatwet is om de Europese Green Deal wettelijk te verankeren. De grote doelstelling van de Green Deal was de klimaatneutraliteit tegen 2050. Om dat te bereiken moet de broeikasgasuitstoot drastisch naar omlaag en zijn er gigantische investeringen nodig. Vorige maand nam Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zich nog voor om tegen 2030 de CO²-uitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

“De resolutie die deze week werd aangenomen neemt zich voor om dit streefdoel te verhogen naar 60%”, reageert Europees Parlementslid Tom Vandendriessche“Wij stappen niet mee in dit verhaal. Dit opbod om de groenste leerling van de klas te zijn neigt naar fundamentalisme. Bovendien onttrekt men deze bevoegdheden volledig aan de lidstaten, dit door de targets van de klimaatwet voor de komende decennia vast te beitelen.” Volgens Vandendriessche is het Vlaams Belang daarom niet milieu-onbewust. We zijn milieubewust, maar niet gek, aldus Vandendriessche. Deze Klimaatwet legt onrealistische, dwingende maatregelen op aan de lidstaten en kost handenvol geld. Wij staan achter een rationeel, realistisch en becijferd beleid waar de Vlamingen zich in kunnen vinden.” 

Tevens wordt nergens in de Klimaatwet gewag gemaakt van CO²-neutrale kernenergie als alternatief, volgens Vandendriessche een jammere zaak. “Wij houden van ons land, het is onze taak om dit juweeltje te conserveren en door te geven aan volgende generaties. Het is onze taak om rentmeesterschap uit te oefenen over onze leefomgeving. Dit behoort tot het domein van de natiestaat, niet tot dat van de Europese Commissie.”