Nieuws
donderdag, 17 dec 2020

Vlaams Belang keurt Vlaamse begroting niet goed: “Geen doelmatig bestuur!”

Het Vlaams Belang keurt de Vlaamse begroting voor het jaar 2021 niet goed. De Vlaamse Regering presenteert immers geen begroting die onze eigen mensen ten goede komt en een structureel evenwicht zal er ook de komende jaren geen sprake zijn, zo liet Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) donderdag weten. “Sinterklaas blijven spelen, Zwarte Piet afschaffen, maar fiscaal wel de facturen nog doorspelen naar de kleine man of kmo. Dat is niet doelmatig besturen.”
 
De begroting van bevoegd minister Matthias Diependaele (N-VA) werd ingediend met een tekort van 2,3 miljard, maar werd plots opgetrokken naar 3,3 miljard. Daarbij gaat de financieringsbehoefte in 4 weken van 5,9 miljard naar 6,9 miljard. Het Rekenhof merkte in haar verslag hierover op dat de Vlaamse schuldnorm sprongen maakt en dat van een structureel evenwicht de komende jaren absoluut geen sprake zal zijn. Volgens het Vlaams Belang is het begrotingsbeleid ook niet ernstig als het nog snel-snel voor de eindstemming met één miljard fundamenteel gewijzigd wordt.

“Behoorlijk bestuur is de tering naar de nering zetten en oordeelkundig uitwinnen in de begroting. Maar dat doet deze regering niet”

Maar in plaats van dat minister Diependaele de uitgaven van de Vlaamse overheid onder controle krijgt, plant hij nieuwe lasten in 2021 - en dit voor maar liefst 136 miljoen. “Dit zal de belastingbetaler voelen in de portefeuille”, vertelt Van dermeersch. Bepaalde besparingen -die eigenlijk verkapte belastingverhogingen zijn - zijn totaal onwenselijk, luidt het. “Inmiddels is aangetoond dat de afschaffing niet leidde tot een daling van de woningprijzen, zoals nochtans aangekondigd. Integendeel zelfs. De maatregel moest hervormd worden en niet afgeschaft. Het zal voor onze kinderen nog moeilijker zijn een eigen woning te verwerven.
 
Het Vlaams Belang juicht de hogere lonen in de zorgsector toe, maar is van oordeel dat dit niet op een behoorlijke manier wordt geregeld. Dit is namelijk een structurele uitgave die al lang moest gefinancierd worden uit de reguliere begroting, klinkt het, en niet uit een provisie. “Maar hiervoor had de regering moeten besparen en haar verantwoordelijkheid nemen, vervolgt Van dermeersch. En nu steekt ze de loonsverhoging gewoon in de schuld en gaat ze uit van een ‘aanvaard tekort’.
 
Op de progressieve dada’s van links wordt dan weer niet of nauwelijks bespaard. De multicul-, klimaat- en gelijkekansenlobby wordt door de minister op zijn wenken bediend, terwijl het eigen volk in de kou blijft staan. Er zijn dus voldoende indicaties dat het met Vlaanderen budgettair niet de goede kant opgaat. Het Vlaams Belang pleit er dan ook voor dat de Vlaamse Regering werk maakt van een verantwoord herstelbeleid, dat niet de coronacrisis misbruikt als excuus voor wanbeheer.