Persberichten
dinsdag, 29 sep 2020

Vlaams Belang klaagt “geschiedvervalsing” aan in Afrikamuseum van Tervuren

Historische waarheden worden volgens het Vlaams Belang verbloemd of verzwegen in het Afrikamuseum van Tervuren. Dit omdat ze niet passen in het politiek-correcte plaatje. De partij zal de bevoegde minister hierover interpelleren.

Vandaag stelden zeven verenigingen van gewezen paracommando’s die ooit in Afrika dienden het Afrikamuseum in gebreke. Aanleiding is een aldaar te bezichtigen kunstwerk van ene Aimé Mpane. Op het werk zijn historische onwaarheden te lezen over Stanleyville en de Simba-rebellen, zo stellen de oud-para’s die zich aangetast voelen in hun eer. Het museum lijkt hierbij niet te ontsnappen aan de politiek correcte golf, die alles wat zestig jaar geleden in Afrika gebeurde onder Westers bewind diaboliseert. Dit werd ook vastgesteld door de parlementaire delegatie van Vlaams Belang op vrijdag 18 september.

Vlaams Belang: “Afrikamuseum doet niet alleen aan geschiedvervalsing maar zelfs aan discriminatie”

“In de kelderverdieping worden zelfs beelden geplaatst die het publiek niet meer mag bezichtigen”, aldus Kamerlid Kurt Ravyts (Vlaams Belang). Iemand zou erdoor zogezegd kunnen denken dat alle Afrikanen wilden zijn. Onzin uiteraard, dan zou men ook alle ruiterstandbeelden moeten verwijderen uit onze steden. Niet elke middeleeuwer liep in harnas rond”. Waar het publiek ook nauwelijks iets meer over mag vernemen, is de wrede Arabische heerser Tippo Tip, die in de 19de eeuw in Oost-Congo de slavenhandel organiseerde. Op deze manier doet het Afrikamuseum volgens het Vlaams Belang aan geschiedvervalsing.

Gedurende de rondleiding kon de Vlaams Belang-groep tevens vaststellen dat er niet meer over ‘blanken’ werd gesproken, maar over ‘witte mensen’. En volgens de gids waren de dokters en verpleegsters die destijds naar Congo afzakten bovendien allemaal racisten die niet kwamen helpen uit goedheid, maar uit ‘paternalisme’. ‘Witte mannen’ zouden tot slot geen documentaires meer mogen maken over Afrika, omdat zoiets racisme zou cultiveren.

Het Afrikamuseum is tegenwoordig zelfs beschaamd over haar eigen vroegere academische publicaties, omdat die geschreven zijn door witte mannen, reageert ook Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang). “Nu staat er altijd minstens één zwarte co-auteur op de cover. Momenteel is 10 tot 15 procent van het museumpersoneel zwart. Men wil hiervan minstens 50 procent maken; dat is niets anders dan discriminatie”.

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de in het museum aan de gang zijnde politiek-correcte beeldenstorm, en zal de bevoegde minister - thans nog David Clarinval (MR) - ondervragen over wat het ziet als flagrante geschiedvervalsing en politiek activisme met publieke middelen.