Nieuws
dinsdag, 05 jul 2022

Vlaams Belang kondigt ‘KO-plan’ aan tegen overlast op recreatiedomeinen

Het Vlaams Belang plant deze zomer een campagne waarin het zijn ‘Knock-Out’-plan wil promoten. Doel van dit plan en de campagne is het tegengaan van de grootschalige onrust, rellen en geweld in de Vlaamse recreatiedomeinen. Van zodra de temperatuur wat stijgt worden deze immers vaak geteisterd door veelal allochtone jongemannen, al dan niet uit Brussel. “Onze zomers moeten terug veilig worden - met dit plan zorgen we daarvoor en slaan we overlastplegers figuurlijk knock-out”, illustreert Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). Opvallendste voorstel binnen het KO-plan is een tijdens de zomer permanente ‘Knock-Out task-force‘; een overlegorgaan dat alle betrokken veiligheidsactoren samenbrengt en de amokmakers moet aanpakken.

Het Vlaams Belang zal deze zomer actievoeren tegen het wijdverspreide vandalisme, geweld en aanrandingen die plaatsvinden overheen Vlaanderen in recreatiedomeinen zoals de Gentse Blaarmeersen, de Nekker in Mechelen en de Ster in Sint-Niklaas. De partij komt daarvoor op de proppen met “een geïntegreerd en integraal anti-overlastplan”. Het Vlaams Belang zal dit plan niet alleen in brochurevorm sturen naar zogenaamde ‘stakeholders’ zoals politie en gemeentebesturen, maar ook bij de burger promoten door middel van folderbedeling aan de domeinen zelf.

“Een zwarte lijst is een goed begin, maar voor de rust op de recreatiedomeinen verre van voldoende”

“Een zogenaamde zwarte lijst voor hardleerse relschoppers - waar wij al jaren en als eerste voor pleiten - is een goeie eerste stap”, zo zegt commissievoorzitter van Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) na het wetsvoorstel van Kamerlid Franky Demon(cd&v). “Maar niet alleen heeft cd&v-binnenlandminister Annelies Verlinden al lang de handvaten om zo’n lijst eindelijk in te voeren via de ANG-databank, dit alleen is niet voldoende. Daarom hebben we het Knock-Out-plan nodig; een integraal anti-overlastplan.”

Concreet wil het plan zorgen voor een ommekeer in “het pamperbeleid van de voornamelijk allochtone relschoppers. En dit door middel van gerichte repressie, harde straffen én door een duidelijk pad uit te stippelen hoe onze politie- en justitiediensten dit moeten verwezenlijken”, vervolgt Depoortere. “We kunnen dat realiseren door de ‘hotspots’ te identificeren, festivalgewijs te beveiligen waar nodig, met aanklampende politiewerking relschoppers steevast op te pakken en met behulp van snelrecht effectief en streng te vervolgen”.

“Een tijdens de zomermaanden permantente KO-task force - een overlegorgaan met alle betrokken veiligheidsactoren zoals burgemeesters, lokale en federale politiechefs, justitie en openbare vervoersmaatschappijen - moet dit alles in goede banen leiden”, besluit Depoortere. “Zo slaan we de overlastplegers ‘knock-out’ en houden we onze zomers veilig!”
Andere voorstellen binnen het KO-plan zijn onder meer:

  • Jaarlijks periodieke grenscontroles tussen 1 juli en 31 augustus om overlast door plegers vanuit Noord-Frankrijk of Nederland tegen te gaan.
  • Protocolakkoorden met Franse en Nederlandse politiediensten.
  • Tijdelijke gebruiksverboden van trein, tram en bus - gelijkaardig aan plaatsverboden.
  • Extra beveiliging voor ‘risicoritten’ van trein- en busdiensten.
  • Toegangswegen controleren, onder meer met ANPR-camera’s.
  • ‘Overlast-themazittingen’ om snelle afhandelingen binnen de rechtbanken mogelijk te maken.