Persberichten
maandag, 12 okt 2020

Vlaams Belang kondigt stappen aan na uitsluiting uit Unia-bestuur

Het uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement besliste vandaag om geen leden van de raad van bestuur van Unia aan te duiden – zoals wettelijk nochtans voorzien is – om het Vlaams Belang uit Unia te weren. “De andere partijen willen blijkbaar geen kritische stem in Unia”, besluit Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens, die meteen aankondigt het daar niet bij te laten.

Elke legislatuur duidt het Vlaams Parlement conform een samenwerkingsakkoord vier leden van de raad van bestuur van Unia aan, die er samen de ‘Vlaamse kamer’ vormen. De mandaten in dat bestuur worden tussen de politieke fracties in het Vlaams Parlement reglementair verdeeld op basis van de verkiezingsuitslag voor het Vlaams Parlement. In de gegeven omstandigheden zou dit resulteren in twee bestuursmandaten voor N-VA en één voor respectievelijk Vlaams Belang en CD&V.

Janssens (Vlaams Belang): "Dat men voortaan zou luisteren naar de kiezer was maar om te lachen duidelijk"

Achter de coulissen van de macht werd er blijkbaar echter beslist dat de kritische stem van het Vlaams Belang in de raad van bestuur van Unia niet gewenst is, waarop meerdere pistes werden gelanceerd om het Vlaams Belang alsnog uit Unia te weren: een verandering van het reglement om voortaan 'onafhankelijke' bestuurders aan te duiden in plaats van partijpolitiek aangestelde, de tijdens de vorige legislatuur aangeduide bestuurders doodleuk in functie laten en tot slot: de bestuursmandaten niet invullen. Vandaag besliste het uitgebreid bureau – enkel onder protest van het Vlaams Belang – tot die laatste piste.

“Blijkbaar zijn de andere partijen tot veel bereid om Unia te vrijwaren van dissidente stemmen”, besluit Chris Janssens, “Het getuigt echter van weinig democratisch fatsoen van de andere partijen om de spelregels plots te veranderen wanneer de verkiezingsuitslag hen niet bevalt. De aankondiging na de verkiezingsuitslag van 2019 dat ‘en voortaan 'zou luisteren naar de kiezer’ was duidelijk maar om te lachen.”

Het Vlaams Belang kondigt alvast aan dat het deze beslissing “met alle wettelijke en democratische middelen zal bestrijden", waarschuwt Chris Janssens. “De andere partijen zouden zich met deze aanpak wel eens in de eigen voet kunnen schieten. De wetgeving bepaalt immers dat de door het Vlaams Parlement aangeduide ‘Vlaamse kamer’ van Unia alle beslissingen moet nemen over zaken die tot de Vlaamse bevoegdheden behoren. Indien die Vlaamse kamer niet is samengesteld dreigen alle beslissingen van Unia over Vlaamse materies rechtsongeldig te zijn.”