Persberichten
vrijdag, 12 mrt 2021

Vlaams Belang kritisch over akkoord Vlaamse regering over regiovorming

Het Vlaams Belang reageert kritisch op het akkoord van de Vlaamse regering over de regiovorming waarbij Vlaanderen wordt opgedeeld in zeventien regio’s. De partij vreest dat het nieuwe bestuursniveau van de regio dat in het leven wordt geroepen helemaal niet zal zorgen voor een afbouw en vereenvoudiging van structuren in een Vlaanderen dat nu al geconfronteerd wordt met een teveel aan bestuursniveaus. De Vlaams-nationale partij maakt zich bovendien zorgen over de uitholling van het democratische controlerecht bij de overheveling van gemeentelijke bevoegdheden naar de regio’s.

Officieel is het de bedoeling van de Vlaamse regering om komaf te maken met het kluwen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dat er nu in Vlaanderen bestaat. Het Vlaams Belang heeft echter de stellige indruk dat dit aanvankelijke nobele opzet achter de regiovorming inmiddels verzand is in een politiek getouwtrek tussen lokale potentaten waarbij van een echte vereenvoudiging en doorzichtige structuren uiteindelijk geen sprake zal zijn.

“Politieke spelletjes voorbode van uiteindelijk te verwachten resultaat extra regiovorming: méér bureaucratie en versnippering”

In de voorbije weken zorgden lokale en partijpolitieke spelletjes van de machtspartijen ervoor dat de Vlaamse regering een beslissing over het dossier keer op keer moest uitstellen. Dat er voor Limburg nog niets concreet beslist is, is daar een toonbeeld van. “Somers wilde nu de trofee van de goedgekeurde regiovorming in de lucht steken en geen verder gezichtsverlies lijden”, aldus Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. “Daarom moest het dossier nu beslist worden, ook al is er nog veel onduidelijkheid. Ook in de komende maanden en jaren zullen dezelfde machtsspelletjes ervoor zorgen dat veel van deze plannen bij theorie zullen blijven en er in de praktijk weinig zal veranderen.”

De partij duidt er bovendien op dat de commentaren van regeringszijde nu al duidelijk maken dat andere samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen zullen mogelijk blijven en dat de regio’s zelfs partnerschappen zullen aangaan met elkaar. “De Vlaamse regering zet dus zelfs nog de poort open naar andere samenwerkingsverbanden naast de regio’s, waardoor er van een echte vereenvoudiging geen sprake dreigt te zijn”, zo zegt ook Vlaams Parlementslid Yves Buysse (Vlaams Belang), lid van de commissie Binnenlands Bestuur.

In dat verband merkt het Vlaams Belang tevens op dat naast de regiovorming ook het provinciale bestuursniveau zal blijven bestaan. “Naast de vijf Vlaamse provinciebesturen wordt dus nog eens een bijkomend niveau gecreëerd zonder dat er onmiddellijk andere worden afgeschaft”, klinkt het nog bij Janssens. “Aan het heilige huisje van het overbodige provinciale niveau wordt andermaal niet geraakt. Nochtans is er in het Vlaams Parlement een duidelijke parlementaire meerderheid gewonnen voor de afschaffing ervan.”

Yves Buysse wijst bovendien op de dreigende verdere uitholling van het democratische controlerecht van de gemeenteraadsleden. “Ik heb minister Somers in het parlement al garanties gevraagd over het democratische controlerecht”, zo besluit Buysse. “Hij deed toen beloftes, maar voorlopig heb ik enkel nog maar veel discussie en getouwtrek gezien over de omvang en grenzen van de regio’s, maar nog geen concrete engagementen over hoe de gemeenteraadsleden effectief hun controle zullen kunnen uitoefenen op de beslissingen van de regio’s.”