Persberichten
vrijdag, 07 jul 2023

Vlaams Belang kritisch ten aanzien van oprichting Vlaamse Nutsregulator

Het Vlaams Belang reageert kritisch op het voornemen van de Vlaamse regering om de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas (VREG) te doen opgaan in een nieuw op te richten Vlaamse Nutsregulator. “Het voornemen om de macht van de VREG om beslissingen te nemen die indruisen tegen het algemeen belang in te perken, kunnen we zeker steunen”, zegt Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy. De kritiek van Demir op de VREG is evenwel vaak ronduit hypocriet. De regulator neemt immers beslissingen op basis van het door haarzelf gevoerde beleid, denk maar aan de recente invoering van het capaciteitstarief. Het is door de passiviteit van Demir dat het capaciteitstarief uiteindelijk gewoon werd ingevoerd. Het Vlaams Belang uit dan ook al jaren hevige kritiek op de plannen en werkwijze van de VREG.”

Vandaag ligt het ontwerp van decreet over de nieuw op te richten Vlaamse Nutsregulator op de tafel van de ministerraad van de Vlaamse regering. Het is Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) die het voorstel nu plots, rijkelijk laat, op tafel legt. De nieuwe regulator zou niet alleen toezien op de elektriciteits- en gasmarkt, maar alle nutsvoorzieningen controleren. Zo zouden ook de rioleringen, warmtenetten en de drinkwatersector eronder vallen, wat geen slechte zaak lijkt.

“De legislatuur is bijna ten einde, en het lijkt er dus sterk op dat dit niets meer is dan een electorale stunt, net zoals de rechtszaak tegen het capaciteitstarief”

De regering zou ook een adviescomité van experten aanstellen die naast de directie van de Nutsregulator en de door het parlement benoemde raad van bestuur komt te staan. “Wij zijn op zich wel voorstander van een drastische hervorming”, zegt Van Rooy. “Het wordt tijd dat men een eind maakt aan de macht van de VREG om beslissingen die geen draagvlak hebben door te voeren. Beslissingen die bovendien indruisen tegen het algemeen belang.” Het Vlaams Parlementslid verwijst daarbij naar de controversiële invoering van het capaciteitstarief. “Dat capaciteitstarief is fundamenteel onrechtvaardig. Het heeft heel wat gezinnen opgezadeld met een duurdere stroomfactuur en zal bovendien amper een impact hebben op het stroomnet.”

Volgens het Vlaams Belang zal de hervorming op zich echter weinig oplossen zolang Demir blijft inzetten op dwangmatige en razendsnelle CO2-reductie en elektrificatie. Volgens de partij is dat immers net de oorzaak van een groot deel van de beslissingen van de VREG waartegen de minister zich vervolgens zelf verzet, een ronduit potsierlijke situatie. “Het capaciteitstarief is daarvan het beste en recentste voorbeeld, en de poging van Demir om het van tafel te vegen was simpelweg too little too late”, zegt Van Rooy. “Het enige wat de minister heeft gedaan, was op het laatste nippertje symbolisch naar de rechter stappen tegen het tarief. Iedereen wist nochtans dat dit niets zou uithalen. Zolang de razendsnelle elektrificatie, gecombineerd met een gebrekkige investering in ons net, de kern van Demirs beleid blijft, zal er niks ten goede veranderen.” Van Rooy stelt zich ook vragen bij de timing van dit nieuwe voorstel van Demir. “De legislatuur is immers bijna ten einde, en het lijkt er dus sterk op dat dit niets meer is dan een electorale stunt, net zoals de rechtszaak tegen het capaciteitstarief.”