Persberichten
woensdag, 01 mei 2024

Vlaams Belang lanceert koopkrachtplan op 1 mei: 239 euro netto extra per maand

Foto: Vlaams Belang. Vlaams Belang lanceert koopkrachtplan op 1 mei: 239 euro netto extra per maand

Het Vlaams Belang organiseerde vandaag in Plopsaland De Panne zijn jaarlijkse familiedag. De partij legde er ook een plan op tafel om de koopkracht van de Vlamingen te verbeteren. Concreet wil het Vlaams Belang dat werkende Vlamingen minstens 239 netto extra overhouden per maand door een fiscale hervorming door te voeren waarbij de belastingvrije som wordt opgetrokken en de belastingschijven verlaagd worden. “Zo doen we werken weer lonen en pakken we de promotieval aan waarbij te veel mensen meteen in de hoogste belastingschijf terechtkomen. Dat is perfect haalbaar, maar dan moeten we de zaken wel op orde durven zetten”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “De fiscaliteit en de sociale zekerheid moeten gesplitst worden en we moeten de onhoudbare migratiedruk stoppen.”

Maar liefst tienduizend leden van het Vlaams Belang zakten vandaag af naar Plopsaland De Panne voor de jaarlijkse familiedag van de partij. Voorzitter Tom Van Grieken legde er in zijn speech de nadruk op het behoud van de koopkracht van de Vlamingen. “De systeempartijen hebben ons naar de rand van de afgrond gebracht met hun wanbeleid en sleuren onze welvaart mee de dieperik in”, klonk het. “Er is maar één alternatief en dat is structureel orde op zaken zetten met het Vlaams Belang. Enkel zo kunnen we onze welvaart en de koopkracht van de Vlamingen beschermen en verbeteren.”

Werken weer doen lonen is haalbaar en betaalbaar

Om dat te verwezenlijken legt de partij een grondige fiscale hervorming op tafel. Centraal daarin staat de lasten op arbeid verlagen door de belastingvrije som te verhogen tot op het niveau van het leefloon en de belastingschijven omlaag te halen. Die moeten van 40 naar 30 procent en van 45 naar 40 procent. De ondergrens van de belastingschijf van 50 procent moet opgetrokken worden naar 61.000 euro per jaar. “Deze fiscale hervorming levert 239 netto per maand extra op voor een gemiddeld inkomen”, zegt Van Grieken. “Vlamingen zijn keiharde werkers, maar krijgen er veel te weinig voor terug. De belastingdruk vandaag is nergens zo hoog als in België. Dat is onhoudbaar.”

Het Vlaams Belang maakt zich sterk dat de koopkrachtmaatregelen naast broodnodig ook haalbaar en betaalbaar zijn. Om de plannen uit te voeren is 8,5 miljard euro nodig. Dat geld wil de partij behalen door Vlaamse autonomie op het vlak van fiscaliteit en de sociale zekerheid. Dat levert 7,5 miljard euro op: 5,3 miljard voor de fiscaliteit en 2,2 miljard voor de sociale zekerheid. De rest wil de partij bij de asielfactuur van 1,1 miljard euro halen. Het Vlaams Belang berekende bovendien dat de toegang tot de sociale zekerheid beperken tot wie minstens 8 jaar legaal in het land verblijft, 3 jaar voltijds heeft gewerkt en behoorlijk Nederlands kent (niveau B1), 1,8 miljard euro per jaar oplevert. Ook besparingen op het politieke systeem zoals de afschaffing van de Senaat, de provinciale besturen en de halvering van de partijfinanciering leveren behoren volgens de partij tot de mogelijkheden. Het Planbureau brekende in 2019 al dat dat 1.5 miljard oplevert.

Geen gerommel in de marge

"Er is wel de politieke wil voor nodig om écht orde op zaken te zetten in dit land”, aldus Van Grieken. “Met een splitsing van de fiscaliteit en de sociale zekerheid kunnen we de Vlaamse welvaart veilig stellen en miljarden besparen. Daarnaast moeten we de realiteit onder ogen durven zien: de aanhoudende migratiedruk ondermijnt de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid. Daarover zwijgen doet het probleem niet verdwijnen.”

“Ons koopkrachtplan is geen taxshift waarbij we belastingverlagingen aan de ene kant willen compenseren door verhogingen aan de andere kant”, besluit Van Grieken. “Het is kiezen voor een radicale, maar broodnodige ommezwaai in het beleid. Dat onderscheidt ons van de andere partijen die als hoogste ambitie hebben om wat te rommelen in de marge. Enkel met een ijzersterk mandaat van de kiezer kunnen we orde op zaken stellen en onze welvaart en koopkracht veiligstellen.”