Persberichten
donderdag, 07 mrt 2024

Vlaams Belang lanceert reeks voorstellen voor de landbouwsector

Het Vlaams Belang lanceert vandaag een reeks voorstellen voor de landbouwsector. De partij pleit daarbij voor een volledige herziening van het stikstofdecreet van de Vlaamse regering en wil een gelijke behandeling tussen landbouw en industrie. Opvallend: het Vlaams Belang wil vanaf volgende legislatuur slechts één Vlaams minister voor Landbouw en Leefmilieu. “De tegenstelling tussen landbouw en natuur wordt artificieel opgepookt”, klinkt het.

Het Vlaams Belang bekritiseert het huidige stikstofakkoord als "een onwerkbaar model dat wetenschap opportunistisch misbruikt" en pleit voor een volledige herziening. De partij verlangt een gelijke behandeling van landbouw en industrie in de stikstofaanpak en benadrukt het belang van overleg met landbouworganisaties en wetenschappers bij het opstellen van een nieuw mestactieplan. “Het stikstofdecreet moet integraal op de schop en herschreven worden onder toezicht van een expertencommissie”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “We willen de landbouw opnieuw toekomstperspectief en rechtszekerheid geven. Dat is onmogelijk met het huidige stikstofdecreet.”

“Landbouwers staan dagelijks in de natuur en kunnen de grootste bondgenoot zijn van een goed natuurbeleid”

De partij stelt ook voor om na de verkiezingen één minister aan te stellen die verantwoordelijk is voor zowel Landbouw als Leefmilieu. “We willen verhinderen dat de strijd tussen ‘natuur’ en ‘landbouw’ steeds verder opgepookt wordt door de bevoegdheden samen te brengen onder één ministerpost”, aldus Janssens. “Landbouwers staan in de natuur en kunnen de grootste bondgenoot zijn van een goed natuurbeleid. Het is artificieel om ze los te koppelen van elkaar.”

Het Vlaams Belang maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid van de landbouw in Vlaanderen. De partij benadrukt de problemen binnen de sector: een halvering van het aantal land- en tuinbouwbedrijven sinds 2000, een stijgende gemiddelde leeftijd onder boeren, en een onbetaalbare landbouwgrond die niet meer naar boeren gaat, maar opgekocht wordt door zwaar gesubsidieerde milieuorganisaties. “De landbouwsector vervult een essentiële rol in onze samenleving, het is een strategische sector”, zegt Vlaams Parlementslid en landbouwexpert van de partij Stefaan Sintobin. “Duurzaam voedsel produceren van hoge kwaliteit is essentieel binnen onze samenleving. Niet alleen voor een gezonde en welvarende bevolking, maar ook om minder afhankelijk te worden van het buitenland.”

“De boerenprotesten van de afgelopen weken, maanden en jaren laten weinig aan de verbeelding over, onze landbouwsector staat onder immense druk”, zegt Sintobin. “Ook vanuit de EU zien we een wereldvreemd landbouwbeleid. Onder de noemer van de Green Deal produceert de EU aan de lopende band wetgeving die onze boeren schaadt. Het ergste is dat onze Vlaamse regering Europese regels strenger implementeert dan nodig, het zogenoemde gold-plating. Zo wordt in Vlaanderen een draconisch stikstofbeleid gevoerd waar zelfs de EU niet eens om gevraagd heeft.”