Persberichten
donderdag, 22 okt 2020

Vlaams Belang: “Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid EU slecht voor Vlaanderen”

In het Europees Parlement werd deze week een compromis over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gepresenteerd door de drie traditionele politieke groepen EVP-Renew-S&D, met een zeer duidelijke focus op de grote agro-industrie en distributiebedrijven. Maar volgens het Vlaams Belang wordt geen rekening gehouden met kleinschaligere (jongere) landbouwbedrijven.

“Biodiversiteit werd eveneens slechts symbolisch behandeld. Dit nieuwe GLB is een slechte zaak voor de Vlaamse landbouw en het milieu”.

Europees Parlementslid Tom Vandendriessche drukt zijn steun uit voor de Vlaamse landbouwer waarvan er momenteel in Vlaanderen elke dag 4 stoppen. “Als deze trend aanhoudt, zijn we straks in nog geen 10 jaar tijd de helft van onze landbouwers kwijt. De massale schaalvergroting bewerkstelligd door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zorgt ervoor dat de veelal kleinere Vlaamse gezinsboerderijen uit de boot vallen. Enerzijds delen ze niet mee in de woekermarges van de korte keten, anderzijds verdwalen ze in het doolhof van immer veranderende regelgeving uit Brussel”.

Het voorstel heeft volgens de Vlaams Belang-delegatie ook geen duidelijke richting. “De symbolische klimatologische maatregelen zijn niet compatibel met een efficiënt agrobeleid. In een beter GLB kan de landbouw nochtans een partner zijn in de klimatologische agenda”, luidt het nog.

Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: “Als deze trend aanhoudt, zijn we straks in nog geen 10 jaar tijd de helft van onze landbouwers kwijt”

Het Vlaams Belang pleit daarom voor investeringen in wat het noemt “de Vlaamse ruraliteit”. “Maatregelen rond biodiversiteit staan hierin centraal voor het behoud van zowel de natuur, het wildbestand als gezonde akkerbouw”, legt Europarlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) uit. De strenge en bureaucratische regelgeving zorgt er echter voor dat de boer geen meter van het veld meer onbenut kan latenDe intensieve landbouw laat geen hoekje of rand meer over voor de biodiversiteit, terwijl de bodem ook nog eens compleet uitgeput geraakt. Maar wie hier iets aan wil doen, komt er financieel slechter uit in dit nieuwe GLB”.

Nadat een verwerping van het GLB-voorstel geen meerderheid behaalde in de plenaire, hebben de ID-groep en het Vlaams Belang amendementen ingediend voor de bescherming van dierlijke - en streekproducten, merkbare en effectieve steun voor jongere boeren, duidelijkheid rond de noodfondsen voor boeren en aandacht voor het gebrek aan evolutie van WHO-regels rond de landbouwsector. Hiernaast steunde de partij onder andere amendementen voor de ondersteuning van de biodiversiteit, innovatieve landbouw en enkele klassieke sectoren zoals de melkveehouderij.