Persberichten
woensdag, 19 feb 2020

Vlaams Belang op de bres voor militairen die vaak geen of slechts onbetaalbare verzekeringen kunnen afsluiten

“Dat militairen die instaan voor onze veiligheid door de risico’s die verbonden zijn aan hun beroep niet of nauwelijks aan een levensverzekering kunnen komen, is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar.” Dat zegt Vlaams Belang Kamerlid Annick Ponthier nadat ze in de commissie Landsverdediging hierover minister Goffin ondervroeg.

Het was de Special Forces Group van het Belgische leger die aan de alarmbel trok. Ze klagen de onrechtvaardigheid aan waarmee niet alleen zijzelf, maar ook andere militaire eenheden (en politie en brandweer) te kampen krijgen:  de willekeur van verzekeringsinstanties uit de privésector die het hen immens moeilijk maakt een levens- en/of schuldsaldoverzekering te vinden die de risico’s van hun werk dekt. Indien ze die al vinden, zijn de premies vaak torenhoog en onbetaalbaar.

Voor het Vlaams Belang is het alleszins onaanvaardbaar dat militairen (en andere veiligheidsberoepen) die dagelijks instaan voor het garanderen van onze veiligheid, aan het kortste eind schijnen te trekken als ze zélf nood hebben aan ondersteuning en hulp.

Bovenop het menselijk leed bij kwetsuren of in het ergste geval bij overlijden t.g.v. dodelijke ongevallen op buitenlandse missies, staan de militairen of familieleden vaak met de rug tegen de muur en worden ze daar bovenop nog eens geconfronteerd met een vaak jarenlange juridische strijd tegen de verzekeraars.

“Onze Special Forces in het bijzonder en alle andere veiligheidsberoepen in het algemeen verdienen alle respect en steun”, zo stelt Vlaams Belang Kamerlid Annick Ponthier. “Het Vlaams Belang pleit daarom voor een globale en duurzame oplossing voor deze precaire situatie. Een inhoudelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Werk én met de verzekeringssector dringt zich dan ook op.”

De Special Forces en andere veiligheidsactoren zullen hiervoor bij het Vlaams Belang alvast een constructieve partner vinden. De Vlaams-nationalistische partij roept de betrokkenen dan ook op om hierrond spoedig rond de tafel te zitten.