Persberichten
donderdag, 25 apr 2024

Vlaams Belang pleit voor invoering van Brede Vlaamse Rand-norm

Foto: wikimedia commons. Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. Vlaams Belang pleit voor invoering van Brede Vlaamse Rand-norm

Het Vlaams Belang wil, in navolging van de bestaande Brusselnorm, een ‘Brede Vlaamse Rand’-norm invoeren, waarbij de Vlaamse overheid zich engageert om elk jaar een minimaal deel van de Vlaamse begroting besteed wordt aan de steeds groter wordende grootstedelijke Randproblematiek. “Het gaat om 1 procent van de Vlaamse begroting”, zegt Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans. “We mogen de Vlaamse mensen in de Rand niet in de steek laten.”

De Vlaamse Rand valt ten prooi aan een razendsnel proces van verfransing en massamigratie. In 2022 sprak 29 procent van de moeders er Nederlands met haar kinderen. 43 procent deed dat in het Frans en 28 in een andere taal. En in de zes randgemeenten (Vlaamse gemeenten met taalfaciliteiten voor Franstalige inwoners) is de toestand zonder meer zorgwekkend: Zeven op tien kinderen groeien er op in het Frans. “Zonder drastisch ingrijpen zal, na Brussel, ook de Vlaamse Rand demografisch en cultureel volledig van Vlaanderen vervreemd geraken”, aldus Slootmans.

“Een totaal gebrek aan toezicht op de taalwetgeving”

Een Vlaamse toekomst voor de Vlaamse Rand is als gevolg van het passieve beleid van de Vlaamse regering geen vanzelfsprekendheid meer. “Er is een totaal gebrek aan toezicht op de taalwetgeving. Zo werden er bijvoorbeeld in 2021 in heel Vlaanderen slechts 26 taalinspecties uitgevoerd”, aldus Slootmans. “Problemen en schendingen van de taalwetgeving zijn er nochtans ten overvloede: postkantoren die Nederlandsonkundigen in dienst nemen, MUG-interventieploegen die geen Nederlands kennen, een kelderend onderwijsniveau, integratieproblemen, noem maar op.”

Om de situatie recht te trekken, moet de Vlaamse regering volgens het Vlaams Parlementslid een krachtig en vooral een Vlaams beleid voeren, op maat van elke gemeente van de Vlaamse Rand. “Gelet op de gigantische problemen volstaan de bedragen die de Vlaamse regering daarvoor uittrekt allerminst. In 2022 ging het bijvoorbeeld om 8,7 miljoen euro”, merkt Slootmans tot slot op. “Vandaar ons voorstel voor een extra begrotingsinspanning van minstens 1 procent van de Vlaamse begroting (momenteel zo’n 530 miljoen euro), op jaarbasis te besteden aan maatregelen ten behoeve van de Vlaamse Rand. Zoals het tegengaan van nieuwe immigratie van buitenlanders en Franstalige Belgen, het bevorderen van het Nederlands, en het verzekeren van het groene karakter van de Vlaamse Rand.”