Nieuws
woensdag, 20 jan 2021

Vlaams Belang pleit voor meer Koesterhuizen voor rouwende ouders: minister is bereid initiatieven te nemen

Koesterhuizen zijn ontmoetingsplekken waar mensen die rouwen om een kind terecht kunnen om verhalen te delen en te koesteren om zo troost te vinden. Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) suggereerde aan minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om in navolging van initiatieven in twee steden ook op andere plaatsen dergelijke plekken in te richten. De minister bleek wel hoor te hebben naar zijn suggestie en kondigde initiatieven aan

Als de coronasituatie het toelaat, is er binnenkort de opening van een Koesterhuis in Kortrijk een initiatief van het Berrefonds. Koesterhuizen bieden een warme ontmoetingsplek voor rouwende nabestaanden. Het is het tweede Koesterhuis in Vlaanderen, na een eerste initiatief in Antwerpen enkele jaren geleden. Bevoegd minister Beke liet in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Stefaan Sintobin, die hem vroeg ook andere steden tot initiatief te stimuleren, weten dat hij aan het Agentschap Opgroeien zal vragen om een verkennend gesprek te hebben met het Berrefonds. Op basis hiervan zullen mogelijk verdere stappen worden gezet, eventueel in samenwerking met de gezinsorganisatie Huizen van het Kind.

Terechtkunnen in een laagdrempelige fysieke ontmoetingsplek met lotgenoten, kan betekenisvol zijn voor wie rouwt om een kind

Voor het Vlaams Belang is het belangrijk om het bestaan van dergelijke initiatieven in de verf te zetten. Zeker in deze gezondheidscrisis zoeken veel mensen naar verbinding. “Vlaanderen kan een oplossing bieden door hier initiatieven in te nemen”, vertelt Sintobin. Terechtkunnen in een laagdrempelige fysieke ontmoetingsplek met lotgenoten, kan inderdaad bijzonder betekenisvol zijn voor wie rouwt om een kind. Dergelijke ontmoetingsplekken vormen een waardevolle aanvulling op de ondersteuning door de directe omgeving en de huisarts. “Indien er ook in de eigen regio dergelijke initiatieven zijn, zullen de getroffen ouders sneller overwegen om erheen te gaan”, stelt Sintobin.