Nieuws
dinsdag, 17 okt 2023

Vlaams Belang pleit voor meer middelen voor onze mensen in armoede

Foto: iStock. Vlaams Belang pleit voor meer middelen voor onze mensen in armoede

Vandaag is het de Dag van het Verzet tegen Armoede. “Armoede blijft een onderschat en vaak verborgen probleem”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn. Ongeveer 2,14 miljoen mensen, bijna één vijfde van de Belgische bevolking, loopt een risico op armoede of sociale uitsluiting. Doordat systematisch de foute politieke keuzes gemaakt worden, blijven onze mensen in armoede in de kou staan. Onze samenleving zou zoveel warmer en sterker kunnen zijn, in het bijzonder voor mensen in armoede, wanneer eindelijk de juiste keuzes gemaakt worden.”

Naast de 2,15 miljoen mensen in dit land die een risico loopt op armoede en sociale uitsluiting, gaat maar liefst één op zes gezinnen maandelijks in het rood. Ook personen met een goed inkomen krijgen het moeilijker en moeilijker. Bovendien steeg de vraag naar voedselhulp met maar liefst 18 procent in 2022. “Steeds meer mensen lopen het risico om in armoede te belanden”, aldus Samyn. “We mogen niet blind blijven voor armoede en willen dat er meer middelen worden vrijgemaakt voor armoedebestrijding.”

“Onze samenleving zou zoveel warmer en sterker kunnen zijn -in het bijzonder voor mensen in armoede- wanneer eindelijk de juiste keuzes gemaakt worden.”

Vaak doen mensen in armoede ook geen of onvoldoende beroep op hun sociale rechten. “De overheid werkt dit in de hand door de invoering van complexe, bureaucratische procedures”, gaat Samyn verder. “Mensen zijn veel te weinig op de hoogte van waar ze recht op hebben. Van een leefloon, tot een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidskosten, tot een verwarmingstoelage of een inkomensgarantie voor ouderen. Het gaat om duizenden mensen. Soms lijkt het er zelfs op alsof dit een doelbewuste strategie is.”

“Het is intriest om te moeten vaststellen dat het steeds opnieuw onze mensen zijn die uit de boot vallen”, besluit Samyn. “We moeten de strijd tegen armoede opvoeren. Het is daarom belangrijk dat een paradigmashift plaatsvindt, waarbij onze mensen opnieuw centraal staan.”