Nieuws
dinsdag, 05 apr 2022

Vlaams Belang pleit voor ondergronds elektriciteitstransport

Om de toenemende behoefte aan elektriciteit en het transport hiervan te kunnen opvangen, is er nood aan honderden kilometers nieuwe hoogspanningslijnen. “Hier zijn echter mogelijk gezondheidsrisico’s aan verbonden”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul. “Elektriciteit moet daarom waar mogelijk zoveel mogelijk ondergronds vervoerd worden.”

Met de energietransitie zal de vraag naar elektriciteit alsmaar toenemen en het huidige stroomnet is hierop niet voorzien. Netbeheerder Elia wil daarom honderden kilometers hoogspanningslijnen bouwen of versterken. Er is echter bezorgdheid over de impact hiervan op de volksgezondheid en in afwachting van verder onderzoek lijkt voorzichtigheid geboden. In West-Vlaanderen leidt het zogenaamde Ventilus-project daarom al enkele jaren tot ongerustheid. Elia wil er de met windparken op zee geproduceerde stroom via bovengrondse hoogspanningslijnen naar het vasteland transporteren.

“De kosten van een ondergrondse verbinding wegen niet op tegen de risico’s op het vlak van volksgezondheid”

“Volgens nieuwe meetresultaten is het magnetisch veld in huizen vlak bij hoogspanningslijnen dertien keer sterker dan de richtwaarde van 0,4 microtesla die Vlaanderen heeft opgelegd”, zegt Ryheul. “De aanleg van een ondergronds traject op gelijkstroom kost meer, maar we mogen geen wilde gokken maken op vlak van de volksgezondheid.” Het Vlaams parlementslid pleit er daarom voor om verder te onderzoeken in welke mate hoogspanningsnetten zoveel mogelijk ondergronds op gelijkstroom ingepland kunnen worden.

Het Vlaams Belang klaagde ook het aanslepen van het Ventilus-project al eerder aan. “Dit dossier loopt nu al twee jaar en ondanks de aanduiding van een intendant is er nog altijd geen duidelijkheid”, zegt Ryheul. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft ondertussen aangekondigd om na de Paasvakantie de knoop te zullen doorhakken. Ryheul hoopt dat Demir alsnog voor een ondergrondse oplossing gaat. “Er mogen geen politieke spelletjes gespeeld worden op kap van de volksgezondheid”, aldus Ryheul.