Nieuws
donderdag, 22 okt 2020

Vlaams Belang: “Regering moet Limburg opnieuw erkennen als ontwrichte zone”

Binnenkort loopt de periode van erkenning van de provincie Limburg als ontwrichte zone af. In het belang van de provincie, en boven alle partijgrenzen heen, vraagt het Vlaams Belang, bij monde van Limburgs Kamerlid Annick Ponthier, een verlenging van deze maatregel.

Enkele jaren geleden, onder meer na de sluiting van Ford Genk, werd Limburg officieel erkend als ontwrichte zone. Door een aanzienlijke verlaging van de loonkosten kon er maximaal worden ingezet op jobcreatie. De vastgelegde periode loopt echter weldra af. Maar ondanks het speciaal statuut en alle inspanningen in het kader van de SALK-plannen blijft de economie in deze provincie bijzonder conjunctuurgevoelig.

Ponthier (Vlaams Belang): “Studies bestellen of kijken naar andere beleidsniveaus is niet voldoende: Limburg heeft een verlenging van de maatregelen nodig”

“Zeker in deze coronatijden is het dus van groot belang dat de nieuwe regering Limburg ook na 2020 zal blijven erkennen als ontwrichte zone”, aldus Ponthier. Ze richtte om deze reden een interpellatie aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De minister antwoordde dat er “momenteel een overkoepelende studie op touw wordt gezet naar de ecomomische effecten van de huidige maatregel” en er een “opening wordt voorzien”, maar hij kijkt vooral “naar een initiatief vanuit het Vlaams Gewest”.

“Die opening is op zich positief”, reageert Ponthier. “Maar de daad moet bij het woord worden gevoegd. Onze fractie diende dan ook een motie in, waarin we duidelijk een verlenging van de huidige maatregel vragen, of desgewenst het implementeren van nieuwe steunmaatregelen op maat”. Vlaams Belang hoopt dat de motie een bijkomende stimulans mag zijn om deze problematiek aan te kaarten en te remediëren, daar waar nodig, zij het federaal, regionaal én op Europees niveau.