Nieuws
woensdag, 20 apr 2022

Vlaams Belang roept minister Demir nogmaals op capaciteitstarief van tafel te vegen

Parlementslid Sam Van Rooy heeft zich in het Vlaams Parlement opnieuw fel uitgesproken tegen de invoering van het zogenaamde ‘capaciteitstarief’, een nieuwe tariefstructuur voor de elektriciteitsfactuur. Dat deed hij naar aanleiding van de oproep van de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) om het capaciteitstarief met een jaar uit te stellen. Terecht gaan er steeds meer stemmen op om het capaciteitstarief uit te stellen”, zegt Van Rooy. Maar uitstel moet afstel worden. Indien minister Demir het capaciteitstarief niet volledig van tafel wil vegen, dan duwt ze een hoop Vlamingen financieel nóg meer kopje-onder.”

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) wil vanaf 1 juli 2022 het zogenaamde ‘capaciteitstarief’ invoeren. Hiermee zal voortaan een deel van de stroomfactuur (de distributienettarieven) berekend worden op basis van het piekverbruik in plaats van op het reële elektriciteitsverbruik. Hiermee willen de Vlaamse regering en de VREG de Vlaming financieel straffen wanneer ze hun gedrag niet wijzigen en hun stroomverbruik onvoldoende spreiden. Als gevolg van de geplande energietransitie en de Vlaamse verplichting om binnen enkele jaren een elektrische auto te kopen en een warmtepomp te installeren, zal zonder voldoende spreiding van het elektriciteitsverbruik het stroomnet overbelast geraken, met stroompannes tot gevolg. Volgens een studie van de Universiteit Gent zou dit nieuwe capaciteitstarief echter voor een derde van de Vlaamse gezinnen een nóg hogere elektriciteitsfactuur betekenen. Daarom ook klinkt de vraag om het capaciteitstarief uit te stellen steeds luider.

“De Vlaamse regering moet het elektriciteitsnet versterken en niet proberen om met het capaciteitstarief het huishouden van de gewone Vlaming te beïnvloeden”

 

Het Vlaams Belang verzet zich al sinds het begin tegen dit nieuwe capaciteitstarief. “Er zijn talloze Vlamingen, met name alleenstaanden, gepensioneerden en studenten, die weinig tot zeer weinig elektriciteit verbruiken”, zegt Van Rooy. “Toch zijn het net díe zuinige mensen die dit nieuwe tarief in hun portemonnee zullen voelen, dit is zeer onrechtvaardig!”

Van Rooy vindt dat de Vlaamse regering met het capaciteitstarief aan regelneverij doet en de gewone burger laat opdraaien voor haar peperdure energietransitie. “Ik heb dit capaciteitstarief al eerder het ‘rekeningrijden voor elektriciteit’ genoemd, waarbij de talloze mensen die hun verbruiksgedrag niet kunnen of niet willen aanpassen financieel zullen boeten”, zegt Van Rooy. “De regering-Jambon wil dat iedereen met elektriciteit verwarmt en met een elektrische wagen rijdt, maar weet goed genoeg dat het verouderde elektriciteitsnet deze razendsnelle elektrificatie niet aankan.”

Als de Vlaamse regering de Vlamingen niet financieel wil pijnigen, is er volgens het Vlaams Belang maar één mogelijkheid. “De elektrificatie van wonen en autorijden gebeurt niet meer razendsnel en verplicht, maar geleidelijk en op vrijwillige basis, zodat ons elektriciteitsnet geleidelijk, met de nodige investeringen, kan worden verzwaard”, aldus Van Rooy. “Hiervoor moet natuurlijk de klimaathysterie met het daaraan gekoppelde CO2-dogma worden opgegeven.” Tot slot wees Van Rooy erop dat de Vlamingen, tenzij het is om hun peperdure energiefactuur drastisch te verlagen, vooral willen dat de overheid hen met rust laat.