Persberichten
donderdag, 13 jun 2024

Vlaams Belang roept op om kiezer te respecteren en EU-migratiepact niet te implementeren

Foto: iStock. Vlaams Belang roept op om kiezer te respecteren en EU-migratiepact niet te implementeren

De lidstaten van de Europese Unie moeten tegen het einde van het jaar een plan opmaken voor de uitrol van het nieuwe Europese asiel- en migratiepact. Dat gaf de Europese Commissie woensdag aan. De kiezer maakte het Vlaams Belang de grootste in Europa, en gaf een duidelijk signaal voor minder immigratie”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. Daarom roepen wij de volgende regering op om het Europese migratiepact niet te implementeren, en resoluut te kiezen voor een opt-out uit het Europese migratiebeleid.”

Dit voorjaar werd het Europees asiel-en migratiepact goedgekeurd. Voorstanders claimen dat het pact de asiel-en immigratiestromen sterk zou beperken naar Europa. Zo sprak staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) eind vorig jaar nog over “20.000 asielzoekers minder”. Een hardnekkige mythe, volgens Vandendriessche: “Het Europees migratiepact heeft geen bovengrens op het aantal asielzoekers, en geen competent terugkeermechanisme. Met de demografische explosie in Afrika de volgende decennia, zal dit migratiepact niet voor minder, maar net voor meer immigratie zorgen.”

“Als N-VA en cd&v nu meewerken om dit uit te rollen, hebben ze de kiezer gewoon voorgelogen”

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Margarítis Schinás benadrukte woensdag dat een akkoord zoals dat tussen het Verenigd Koninkrijk en Rwanda niet binnen het Europese recht en het pact valt. Volgens hem kunnen mensen alleen worden teruggestuurd naar een land waarmee ze een betekenisvolle band hebben, en hij waarschuwde dat de Europese Unie deze grens niet zou moeten overschrijden. “N-VA en cd&v hebben volop campagne gevoerd rond opvang in eigen regio en verwerking van asielaanvragen buiten de EU”, aldus Vandendriessche. “Dit pact maakt dit duidelijk onmogelijk. Als ze nu meewerken om dit uit te rollen, hebben ze de kiezer gewoon voorgelogen.”

De Commissie zal het implementatieplan vandaag presenteren aan de bevoegde ministers tijdens een bijeenkomst in Luxemburg. Naast expertise en operationele steun biedt de Commissie ook financiële ondersteuning. Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson kondigde aan dat er in totaal 3,6 miljard euro beschikbaar wordt gesteld. “Dit pact gaat lijnrecht in tegen het signaal dat de kiezer op 9 juni heeft gegeven”, besluit Vandendriessche. “Het Vlaams Belang werd op 9 juni de grootste in Europa, en andere partijen kopieerden voorstellen voor een strenger migratiebeleid. Ik roep de volgende regering dan ook op om niet mee te werken met de uitrol van dit pact en zo de wil van de kiezer te respecteren.”