Persberichten
dinsdag, 05 sep 2023

Vlaams Belang roept overheid op beter te communiceren over pensioenen

Foto: iStock. Vlaams Belang roept overheid op beter te communiceren over pensioenen

Het Vlaams Belang roept de overheid op om beter te communiceren met burgers over hun pensioen of hun toekomstig pensioen. Dat is volgens de partij een kerntaak van de overheid waarin ze in gebreke blijft. Wekelijks bereiken ons schrijnende getuigenissen van mensen die nauwelijks of niet geïnformeerd werden over de financiële gevolgen van hun keuzes wat het pensioen betreft”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). De partij wil dat er meer infosessies worden georganiseerd en dat lokale besturen zitdagen organiseren en promoten waar men met alle vragen omtrent het pensioen terecht kan.

Samyn haalt het voorbeeld aan van een ex-zelfstandige die op vervroegd pensioen ging om voor zijn zieke vrouw te zorgen. “Vervolgens ging hij bijklussen als buschauffeur voor een school”, vertelt het Kamerlid. “Op die manier verdiende hij meer dan het bedrag dat men op vervroegd pensioen mag bijverdienen. In plaats van enkel het zogezegd teveel verdiende bedrag van ongeveer 7.000 euro terug te moeten betalen, moest hij het volledig ontvangen pensioenbedrag van 23.000 euro terugbetalen. Een drama voor de man en zijn echtgenote.”

“Burgers moeten met hun vragen terechtkunnen op infosessies en lokale zitdagen”

“Zo was er bijvoorbeeld ook een getuigenis van een man die werkte als contractueel ambtenaar voor een lokaal bestuur”, vervolgt Samyn. “Dat bestuur legde een aanvullend pensioen aan voor zowel statutaire als contractuele ambtenaren. De statutaire ambtenaren konden dat aanvullend pensioen echter als kapitaal ontvangen, terwijl de contractuele ambtenaren het enkel als een jaarlijkse lijfrente konden verkrijgen. Helaas was de man daarover helemaal niet geïnformeerd.”

Volgens Samyn dringt zich niet enkel een vereenvoudiging op van de regelgeving omtrent pensioenen, dat een onoverzichtelijk kluwen is geworden. Maar het Kamerlid wil vooreerst dat de Federale Pensioendienst nu dringend voor een betere communicatie zorgt. “Keer op keer zorgt een gebrek aan informatie voor ernstige financiële misrekeningen”, besluit het Kamerlid. “Keer op keer gaat het dus om grote, maar perfect vermijdbare problemen. Er moet, eventueel in samenspraak met de lokale besturen, gezorgd worden voor voldoende infosessies om burgers te informeren over hun pensioen. Die informatie bereikt hen in de praktijk namelijk helemaal niet. Bovendien willen we dat ook die lokale besturen zelf stappen ondernemen, aangezien zij het dichtst bij de burger staan. Zo zouden alle lokale besturen lokale zitdagen moeten organiseren en promoten waar men met alle vragen omtrent het pensioen terecht kan.”