Persberichten
vrijdag, 24 mei 2024

Vlaams Belang schuift veiligheidsplan naar voor

Het Vlaams Belang lanceerde vandaag op een persconferentie in Brussel een veiligheidsplan met 155 maatregelen om het stijgend aantal geweldincidenten tegen te gaan. Daarbij onder meer een grondige reorganisatie van de politie, het volledig uitvoeren van uitgesproken straffen en extra aandacht voor de onveiligheid in Brussel die volgens de partij niet los gezien kan worden van (illegale) migratie. “Het is opvallend hoe veiligheid voor de andere partijen geen verkiezingsthema is”, zegt Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere. “Het is nochtans waar de mensen van wakker liggen en staat steevast in de top vijf van bezorgdheden.” 

Het Vlaams Belang pleit voor grotere (regionale) politiekorpsen. “Schaalvergroting is noodzakelijk, vanwege het groeiende takenpakket en de vraag naar specialisatie”, aldus Depoortere. Het Kamerlid houdt tevens een pleidooi voor een veiligheidsbeleid waarbij een Vlaamse politie centraal staat. In de eerste plaats wil het Vlaams Belang de ongelijke financiële steun tussen Vlaamse, Brusselse en Waalse politiezones wegwerken. “Vlaamse politiezones moeten de middelen krijgen waar ze volgens hun bevolkingscijfers recht op hebben”, klinkt het. “Een onmiddellijke hervorming van de financiering dringt zich op. Op de langere termijn pleiten we voor een eigen Vlaamse politie en Justitie. De verschillen in opvattingen tussen Vlaanderen en Wallonië over het Justitie- en Veiligheidsbeleid zijn eenvoudigweg te groot.”

Naast een reorganisatie van de politie wil het Vlaams Belang ook dat er minder administratieve taken voor de politie overblijven. “Administratieve taken moeten zoveel mogelijk overgedragen worden aan het burgerpersoneel en de gemeentelijke ambtenaren”, vervolgt Depoortere. “Maar daarnaast moet de politie ook meer mensen en middelen ter beschikking hebben. Iedere politiezone zou zo bijvoorbeeld 24/7 over operationele interventieploegen moeten beschikken.” Ook een absolute nultolerantie bij geweld tegen politie en hulpdiensten dringt zich op volgens de partij: “We willen de minimumstraffen op geweld tegen de politie verhogen tot minimum één jaar.”

Justitie weer rechtvaardig maken

Het Vlaams Belang wil “Justitie weer rechtvaardig maken”. Het is voor de partij daarom noodzakelijk dat alle uitgesproken celstraffen weer volledig worden uitgevoerd. “Vandaag is vervroegde invrijheidstelling de regel en niet de uitzondering”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Dat moet fundamenteel anders. Justitie zendt het compleet verkeerde signaal door straffen uit te spreken die vervolgens per definitie niet worden uitgevoerd.” Het Vlaams Belang pleit tevens voor de invoering van de levenslange terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Vandaag kan dat maximaal 15 jaar. “We zijn van oordeel dat een levenslange terbeschikkingstelling verplicht moet worden uitgesproken bij opzettelijke misdrijven met minderjarige dodelijke slachtoffers, alsook bij zware seksuele misdrijven en terroristische misdrijven”, aldus Dillen.

Hoge urgentie voor Brussel

Wanneer het onveiligheid betreft, was Brussel niet weg te denken uit de verslaggeving: stations die havens van criminaliteit worden, vrouwen die lastiggevallen worden, hele wijken die overgenomen worden door drugsbendes, en ga zo maar door. Veel Brusselaars en ondernemers ontvluchten de stad, met grote gevolgen voor de lokale economie. “Het veiligheidsvraagstuk kan niet los gezien worden van het migratievraagstuk”, stelt lijsttrekker voor het Brussels Parlement Bob De Brabandere. Naar schatting verblijven er minstens 100.000 illegalen in onze hoofdstad. Tal van exporten gaven al aan dat deze personen disproportioneel hun weg vinden naar het drugsmilieu, als gebruiker en als dealer. “ Een eerste voorwaarde voor een ommekeer in de rampzalige veiligheidssituatie in Brussel, is dus ook een ommekeer in het immigratie- en asielbeleid. Illegaliteit is ook een misdrijf.”

Volgens het Vlaams Belang ontbrak het de Brusselse regering van Rudi Vervoort (PS) aan elk gevoel van urgentie. “Eerst werden de feiten ontkend, vervolgens weggerelativeerd en ten slotte schreeuwden ze hun onmacht uit en als het kalf al verdronken was, riepen ze om hulp van het federale niveau”, aldus De Brabandere. Volgens de Vlaams-nationalistische partij dient de huidige versnippering van de macht in Brussel, met negentien gemeentes en zes politiezones, te stoppen en moet het Brussels Gewest de teugels in handen nemen. “Bovendien moet er een Brusselse minister van veiligheid komen”, besluit De Brabandere. “Een zichtbare eindverantwoordelijke om deze problematiek een halt toe te roepen, en geen minister-president die zich verschuilt, heeft Brussel nodig.”