Nieuws
vrijdag, 23 sep 2022

Vlaams Belang schuift vijf urgente maatregelen naar voor die Vlaming door energiecrisis moeten loodsen

Het Vlaams Belang dringt drie dagen voor de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon bij de Vlaamse regering aan op snelle en solide maatregelen om de bevolking te ondersteunen in de zware inflatie- en energiecrisis en zet de eigen vijf speerpunten daarbij nogmaals op een rij. “Een gratis basispakket Energie, de definitieve ontvetting van de energiefactuur, een steunkader voor de meest getroffen economische sectoren, de herindexering van de kinderbijslag en de indexering van de zorgbudgetten zijn voor ons het minimum minimorum”, duidt Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

Volgens het Vlaams Belang getuigt het alvast van weinig daadkracht en sense of urgency van de regering Jambon dat we hebben moeten wachten tot de klassieke opening van het zittingsjaar op de vierde maandag van september om te vernemen met welke maatregelen de Vlaamse regering over de brug wil komen. “Ik hoop dat we maandag alsnog een degelijk pakket mogen verwachten dat snel gerealiseerd kan worden, want het water staat veel mensen aan de lippen. Uit rondvragen blijkt immers dat nu al één op drie Vlamingen maandelijks niet genoeg geld ziet binnenkomen om de energiefactuur te betalen en de helft zelfs vreest in armoede te zullen belanden, onder meer door het getalm van de regeringen in dit land”, stelt Janssens.

Deze maatregelen hoeven geen buitensporig gat in de begroting te slaan

De fractievoorzitter wijst erop dat het Vlaams Belang de voorbije maanden al tal van voorstellen heeft gedaan om de bevolking te ondersteunen, waarvan er sommige inmiddels overgenomen werden door andere politieke partijen. De fractievoorzitter zet drie dagen voor de Septemberverklaring de vijf belangrijkste voorstellen van zijn partij die de Vlaamse regering met grote urgentie zou moeten realiseren nog eens op een rij:

  1. Het garanderen aan alle energieconsumenten van een basispakket energie aan een nultarief.
  2. De definitieve en volledige ontvetting van de energiefactuur van alle taksen en lasten die niets te maken hebben met de energiekost en -distributie.
  3. Een doelgericht en in de tijd beperkt steunkader voor ondernemingen uit sectoren die het meest getroffen worden door de hoge energieprijzen.
  4. De onmiddellijke herindexering van de kinderbijslag om de door de Vlaamse regering aangetaste koopkracht van onze gezinnen te herstellen.
  5. Onmiddellijke verhoging van de zorgbudgetten voor zorgbehoevenden (die de voorbije tien jaar niet meer geïndexeerd zijn) om de rusthuisfactuur betaalbaar te houden.

Volgens het Vlaams Belang hoeven deze maatregelen allerminst een buitensporig gat in de begroting te slaan. “Er is voor 2023 een netto inflatiebonus van zo’n 560 miljoen die kan worden aangewend, maar bovendien moet deze crisis ook gebruikt worden om nu eindelijk eens komaf te maken met de subsidieziekte waar de Vlaamse overheid aan lijdt”, besluit Janssens. “Zeker in een crisis moeten de budgetten worden aangewend waar ze het meest nodig zijn en moet de Vlaamse regering dus maar eens haar uitgavedrift op andere domeinen beteugelen en snoeien in de subsidies.”