Persberichten
maandag, 13 apr 2020

Vlaams Belang stelt ‘levenslijnen’ voor als scholen terug openen

Het Vlaams Belang heeft in een korte paper enkele voorstellen naar voren geschoven die kunnen worden toegepast als wordt overgegaan tot de (gedeeltelijke) heropening van de scholen woensdag. Dit zowel in het kader van educatieve als veiligheidsvoorzorgen. De ‘levenslijnen’ maken onder meer gewag van klaslokalen met minder leerlingen, provinciale steekproeven om infecties in het oog te houden en het introduceren van laatstejaarsstudenten uit lerarenopleidingen om arbeidstekorten op te vullen. “Deze voorstellen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ‘good practices’ in het buitenland. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) doet er dus goed aan om ze te overwegen voor woensdag.”

Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen. Daar zal de beslissing genomen worden over een verlenging van de lockdownmaatregelen. Tijdens de vorige bijeenkomst van de raad eind maart kwam een verlenging tot en met 3 mei al in het vizier. Ondertussen groeit de druk echter - ook vanwege leerkrachten - om de scholen te heropenen. Als de scholen na de paasvakantie op korte termijn niet meer heropenen, vrezen leerkrachten onherstelbare achterstand bij leerlingen. Het Vlaams Belang heeft begrip voor deze vrees en stelt een plan voor deels gebaseerd op de Oostenrijkse en Zuid-Koreaanse aanpak.

“We zijn een constructieve oppositiepartij. Onze Vlaams Belang-fractie wil minister Weyts dan ook helpen en deze voorstellen beogen dat”, zo zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang), die samen met partijgenoten en collega’s Jan Laeremans en Kristof Slagmulder de paper schreef. “Eerst en vooral behartigen we de veiligheid van onze leerkrachten en leerlingen. Elk plan of idee moet dit dan ook als doel hebben. Dat gezegd zijnde, denken we dat we met deze voorstellen zowel de veiligheid als de opleiding kunnen bevorderen. We zullen ze uiteraard ook in het Vlaams Parlement op tafel leggen.”

“Weest verstandig en veilig”: Vijf concrete ‘levenslijnen’ rond heropstart onderwijs

  1. Voorzie een schutperiode van minstens 14 dagen tussen de duidelijke daling van de viruscurve en de heropstart van de scholen. Dit moet een veiligheidsbuffer voorzien en leerkrachten en directies tijd geven om de heropstart en de lessen voor te bereiden.
  2. Houd vooraf zo breed mogelijke steekproeven met tests om te bepalen welke scholen heropend kunnen worden, uiteraard met respect voor de beschermende maatregelen, zoals afstandsregels.
  3. Maak duidelijke richtlijnen over hoeveel leerlingen er in een lokaal mogen zitten. Scholieren met 25 of meer in een klaslokaal proppen, is onzinnig. Dat zal natuurlijk betekenen dat niet iedereen tegelijk les kan krijgen. Een tijdsspreiding van de leerlingen, zelfs binnen de klasgroepen, is dus wenselijk.
  4. Roteer (laatstejaars)studenten uit de lerarenopleidingen. Doorgaande maatregelen en de coronacrisis zullen ook zorgen voor een groter lerarentekort. Studenten die leerkracht willen worden, kunnen tijdens deze periode inspringen, zowel in het basis- als secundair onderwijs. Zo kan ook stagetijd worden ingehaald.
  5. Laat instappers in kleuterklassen - die normaal na Pasen hun eerste schooldag aanvatten - pas in september beginnen. Kleuters zijn op de leeftijd van 2,5 jaar immers vaak onwennig en moeten geregeld door de juf/meester opgepakt en getroost worden.