Persberichten
dinsdag, 27 mrt 2018

Vlaams Belang stelt seniorenplan voor

Een schepen voor senioren, een maximumfactuur in onze rusthuizen en een afschaffing van de erfbelasting. Het zijn maar enkele van de voorstellen die zonet op het seniorencongres van het Vlaams Belang werden goedgekeurd.

De triomfalistische vreugdekreten over de ‘boomende’ economie staan in schril contrast met het welvaartspeil van onze 65-plussers, een steeds groter wordende bevolkingsgroep die intussen meer dan 1 op 5 Vlamingen behelst. Diegenen die de bouwstenen hebben geleverd voor ons welvaartsmodel worden vandaag bedankt met een inkomen dat flirt met de armoededrempel. Tegenover de Scandinavische belastingen staat een Zuid-Europese service. Zo liggen de pensioenen in dit land 40 procent lager dan in onze buurlanden met als gevolg dat drie vierde van de rusthuisbewoners de verblijfsfactuur niet meer kan betalen.

Maar ook op het vlak van zorg, eenzaamheidsbestrijding en veiligheid schieten zowel de Vlaamse als de federale regering schromelijk te kort. Het Vlaams Belang weigert zich neer te leggen bij het heersende fatalisme ter zake. Mits moedige keuzes kunnen we onze senioren wel degelijk het nodige welzijn bieden.

Op het seniorencongres trok het Vlaams Belang aan de alarmbel en legden we haalbare voorstellen op tafel. Voorstellen die de menselijke waardigheid van onze ouderen in ere herstellen en hen het respect biedt dat ze verdienen.

We belichtten er een aantal:

Minimumpensioen & eengemaakt pensioenstelsel

Wie hier jaren gewoond heeft, moet zorgeloos van zijn oude dag kunnen genieten. Er moet werk gemaakt worden van een ééngemaakt pensioenstelsel, waarbij niet alleen het aantal gewerkte jaren, maar ook het aantal jaren dat men hier gewoond heeft de basis vormt van de berekening van het uiteindelijke pensioen. Dat pensioen moet minimum 1.500€ bedragen.

Betaalbare en kwalitatieve rusthuizen: maximumfactuur!

De steeds duurder wordende rusthuisfacturen leggen een onaanvaardbare druk op de bewoners, die vaak hun laatste spaarcenten moeten aanspreken, en op hun kinderen die via de onderhoudsplicht vaak een deel van de rusthuisfactuur moeten ophoesten. Dat kan niet. De belastingdruk in ons land is torenhoog, dus mogen wij veronderstellen dat hiermee de rusthuizen op een voldoende wijze kunnen worden gefinancierd? Een maximumfactuur dringt zich dus op. Dit wil zeggen dat de overheid, naargelang inkomen en eigendomssituatie, het verschil tussen rusthuisfactuur en pensioen bijpast.

Pepperspray/anti-aanrandingsalarm

Busjes pepperspray zijn een prima middel voor burgers die zich willen verdedigen tegen inbrekers. In eigen huis overvallen worden is een traumatiserende gebeurtenis en dus moet de mogelijkheid bestaan om zich met een relatief onschadelijk middel te kunnen verdedigen. Ook ouderen die het slachtoffer worden van straatcriminaliteit, zouden zich met behulp van zo’n busje kunnen verdedigen. Deze moeten dan ook zo snel mogelijk gelegaliseerd worden. Luidruchtige anti-aanrandingsalarmen met een geluidssterkte van 120 decibel zijn een goede manier om criminelen af te schrikken of nabije burgers eventueel aan te zetten om in te grijpen. In navolging van de #120dB-vrouwenbeweging uit Duitsland, die zulke anti-aanrandingsalarmen uitdeelde aan meisjes en vrouwen, wil het Vlaams Belang dat gemeenten deze ter beschikking stellen van onze senioren.

Wetgeving bezoekrecht grootouders

Het Burgerlijk Wetboek stelt: “de grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden.” In de praktijk blijkt dit echter vaak moeilijk afdwingbaar. Het Vlaams Belang ijvert dan ook voor een duidelijke wetgeving voor een gegarandeerd bezoekrecht van grootouders aan de kleinkinderen.

Afschaffing erfbelasting

De erfbelasting is niet alleen een emotioneel beladen heffing, maar vooral ook een overbodige. Mensen horen immers geen twee keer belastingen te betalen op hetzelfde vermogen. Op alle roerende of onroerende goederen die worden doorgeschonken van ouder naar kind, werden al eens belastingen betaald. De erfenisrechten moeten dan ook volledig afgeschaft worden. België kent al een zeer hoge belastingdruk. Een belasting op verdriet kunnen we dus missen als kiespijn.