Nieuws
vrijdag, 18 feb 2022

Vlaams Belang stelt vragen bij nieuwe windmolens op zee

De klimaatpolitiek van de Europese Unie werd de laatste jaren gekenmerkt door steeds meer verdragen en steeds drastischere doelstellingen. Zo is de Unie ondertussen al gebonden aan de Overeenkomst van Parijs, de Europese Green Deal en de recent aangenomen Europese klimaatwet. In lijn met de diverse klimaatdoelstellingen stemde het Europees Parlement deze week over een nieuwe Europese strategie voor hernieuwbare offshore-energie’, windmolens op zee dus”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “Deze strategie zal aanzienlijk meer kosten maken voor Europa en zal onze energievoorziening verder in het gevaar brengen.

“De EU heeft zichzelf allerhande klimaatambities opgelegd waardoor men nu geen keus meer heeft dan de energiestrategie te herzien”, aldus Vandendriessche. “Inhet rapport spreekt men over een capaciteitsverhoging naar 60GW offshore-energie tegen 2030 en zelfs richting 300-450GW tegen 2050. Daar we nu slechts aan 12GW offshore-energie zitten in de EU, betekent dit minstens 25 keer meer windmolens tegen 2050. Gezien dit alleen kan worden bewerkstelligd met overheidssubsidies, zal het prijskaartje van 800 miljard euro voor de Europese belastingbetaler weggelegd zijn. Daarnaast voldoet dit extreme voorstel zelfs niet aan de radicale klimaatambities van de EU, aangezien er waarschijnlijk 70-79GW nodig zal zijn tegen 2030 wil men de geplande broeikasgasreductie van 55% halen.”

Vlaams Belang stelt zich vragen bij deze strategie en diende daarom samen met haar Europese partners in de Identiteit en Democratie groep diverse amendementen in. Zo werden er naast de problematiek rond de haalbaarheid en de kostprijs, ook vragen gesteld bij de ecologische impact van de windmolenparken.

“Men spreekt over duurzame energie terwijl het ondertussen duidelijk is dat windmolens op zee aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel terrestrische als mariene ecosystemen. Daarnaast is er ook sprake van visuele vervuiling door verandering van het uitzicht vanaf de kust, en ook schade aan het milieu en de mariene fauna”, bemerkt Vandendriessche. “Tenslotte hebben we er ook op aangedrongen dat de emissies van zowel de bouw als de ontmantelingen van windmolens opgenomen moeten worden in de CO2-voetafdruk van de windmolenparken. Het Vlaams Belang staat open voor duurzame energie, maar net zoals bij de kernuitstap zien we dat de voorgedragen alternatieven (zoals gas en windmolens) dat niet altijd zijn. Daarom kiezen we voor energie autarkie d.m.v. groene kernenergie."