Nieuws
donderdag, 27 jul 2023

Vlaams Belang stelt zich vragen bij geplande miljardeninvesteringen in stroomnet

Het Vlaams Belang stelt zich vragen bij de manier waarop de miljardeninvesteringen die netbeheerder Elia plant te doen in het stroomnet worden doorgerekend en zullen leiden tot een verhoging van de energiefactuur. “Het Vlaams Belang roept al jaren op om meer te investeren in het net om ons voor te bereiden op de toekomst”, zegt Kamerlid Kurt Ravyts. “Maar de manier waarop geïnvesteerd wordt en hoe de hele energietransitie verloopt, moeten we in vraag durven stellen. De consument heeft al genoeg het gelag betaald.”

Hoogspanningsnetbeheerder Elia wil vanaf 2024 jaarlijks 1,35 miljard euro ophalen via de energiefactuur van gezinnen en bedrijven om te investeren in het stroomnet. Momenteel int Elia ‘slechts’ 760 miljoen euro. Voor een gemiddeld gezin zouden de verhoogde nettarieven alweer een 37 euro extra op de elektriciteitsfactuur betekenen. De investeringen zijn volgens Elia noodzakelijk om te investeren in projecten zoals het energie-eiland op de Noordzee, onderzeese kabels en nieuwe hoogspanningsverbindingen.

“Het is voor iedereen ondertussen duidelijk dat de energietransitie handenvol geld zal kosten”, zegt Ravyts. “Er zijn inderdaad investeringen nodig in het net. We zullen in de toekomst veel meer stroom verbruiken en daar moet ons elektriciteitsnet op voorbereid zijn. Maar de manier waarop eenzijdig gefocust wordt op hernieuwbare energie zoals zon- en wind brengt enorm veel extra kosten met zich mee. Deze hernieuwbare energiebronnen zijn erg onbetrouwbaar en dat zorgt ervoor dat we interconnecties nodig hebben met verschillende Europese landen. Dat verklaart een enorm deel van de kosten die Elia wil maken.”

“De manier waarop eenzijdig gefocust wordt op hernieuwbare energie zoals zon- en wind brengt enorm veel extra kosten met zich mee”

Het Vlaams Belang betreurt dat er geen allesomvattend plan klaarligt zoals in Frankrijk om volop te investeren in kernenergie. “Via een breed aanbodbeleid zouden we kerncentrales van de nieuwste generatie kunnen bouwen”, aldus Ravyts. “Investeren in kernenergie kost natuurlijk ook geld, maar zal ons een stabiele stroomproductie opleveren die veel minder investeringen in het net vergt.”

De partij stelt ook de positie van Elia op zich in vraag. “Elia is een beursgenoteerde monopolist die voor de helft in handen is van de steden en gemeenten”, legt Ravyts uit. “De vraag dringt zich op of de netinfrastructuur niet volledig in handen van de overheid moet komen. Die infrastructuur is van strategisch belang en de manier waarop we ermee omspringen is een politieke beslissing. Daarnaast moet de regelgeving die het toezicht op en de evaluatie van de nettarieven regelt moet worden gewijzigd.”

Het Vlaams Belang zal de federale energieregulator CREG ook vragen om in september naar de Commissie Energie te komen om hun visie te geven op de voorstellen van Elia.