Persberichten
donderdag, 01 jun 2023

Vlaams Belang stemt tegen EU-rapport om vrijheid van meningsuiting op sociale media in te perken 

Vandaag stemde het Europees Parlement over een rapport inzake buitenlandse inmenging in de democratische processen in de EU. Vlaams Belang stemde tegen. “Het rapport kaart onder meer de Chinese en Russische cyberaanvallen aan, een hybride dreiging waarvoor we uiterst alert moeten blijven, maar daar blijft het helaas niet bij”, legt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) uit. “Het Europees Parlement voert met deze tekst ook een frontale aanval uit op de sociale media en de vrijheid van meningsuiting.”

Volgens de tekst zijn sociale mediakanalen zoals Facebook en Twitter bronnen van desinformatie, nepnieuws, haatspraak en samenzweringstheorieën. Vandendriessche hoedt zich voor deze termen. “Echt nepnieuws wordt door het vrije debat, de vrije informatiegaring en het persoonlijke oordeelsvermogen van de burger makkelijk weerlegd”, klinkt het. “De legitieme bezorgdheid omtrent nepnieuws en desinformatie als hybride dreiging, wordt misbruikt om vervelende waarheden te delegitimeren. Bovendien neigt het ook naar paternalisme, want men gaat ervan uit dat enkel de overheid en niet de burger in staat is om feit van fictie te onderscheiden.”  

“Bij het Vlaams Belang passen we voor een ministerie van waarheid” 

Volgens Vandendriessche getuigen initiatieven zoals deze van een ongeziene machtspolitiek. “Het wijdverspreide gebruik van het internet en sociale media zorgde zonder meer voor een explosie aan bedenkelijke nieuwsberichten van allerlei slag”, aldus Vandendriessche. “Maar vooral de rol van de traditionele media nam, door de opkomst van sociale media, drastisch af. Dat is voor de indieners het echte probleem. De massamedia en de overheid zien hun kans om via een debat dat zogezegd over desinformatie gaat hun machtsmonopolie te herstellen.”  

“Daarnaast stelt het rapport ook een European Media Freedom Act voor,” aldus Vandendriessche. “De Europese Commissie mag wat ons betreft eerst aan het werk gaan in België, waar een handvol mediaoligarchen jaarlijks miljoenen euro’s overheidssubsidie ontvangen en zo de volledige markt konden domineren. Ook de Nederlandse. Volgens ons is dit een gevaar voor de democratie, want de Nederlandse media zijn bijna unisono in Belgische handen. In Nederland is dus zonder meer sprake van Belgische inmenging in de democratie”

Het Vlaams Belang ziet heel wat problematische voorstellen opduiken in het rapport. “Het roept op tot meer moderering en pro-actieve censuur op techplatformen”, aldus Vandendriessche. “Ook wil men de digitale dienstenverordening (DSA) uitbreiden met limieten op politieke advertenties.” Volgens de partij is dat niets minder dan een aanval op de democratie en de vrijheid van meningsuiting. “De vraag blijft wat desinformatie precies is en wie gaat bepalen wat er wel en niet onder valt”, besluit het Europees Parlementslid. “De Europese Commissie wil dat overlaten aan ambtenaren. Bij het Vlaams Belang passen we voor een ministerie van waarheid.”