Persberichten
woensdag, 04 nov 2020

Vlaams Belang-steunmaatregelen voor getroffen sectoren weggestemd

Net zoals dat bij de eerste lockdown het geval was, is ook nu weer het Vlaams Belang de eerste om steunmaatregelen te eisen voor onze belaagde economie. Een motie hierover van Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) werd echter weggestemd om over te gaan tot de orde van de dag. “Voor veel mensen staat het coronawater aan de lippen, maar deze regering van Alexander De Croo (Open Vld) gooit er emmers bij in plaats van te pompen.”
 
De communicatie op vrijdag aangaande de tweede lockdown was onduidelijk voor velen. Waar sommige sectoren aanvankelijk dachten te moeten sluiten, bleek dat achteraf niet zo te zijn. Het feit dat de regering van Alexander De Croo (Open Vld) tot zondag heeft gewacht om uitsluitsel te geven, maakte de situatie alleen maar erger. “Dat het ministerieel besluit nog moest worden uitgewerkt, is geen argument”, aldus Van Lommel. “Duidelijkheid had men ook zonder dat besluit al op vrijdag kunnen geven. Men heeft wat dat betreft niets geleerd uit het verleden.” Een compensatiemotie vanwege het Vlaams Belang werd afgelopen donderdag ook nog eens weggestemd.

Van Lommel (Vlaams Belang): “Op gezondheidsvlak liep de regering achter de feiten aan, en nu doet ze dat ook nog eens op economisch vlak”

 
De Vlaams Belang-fractie diende op 29 oktober in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een motie in, waarbij zij de regering vroeg om de economische schade ten gevolge van de tweede coronagolf te beperken. “Zo moet men dringend een objectief kader uitwerken voor de definitie van ‘zwaar getroffen sectoren’. Deze sectoren moeten in kaart worden gebracht en er dient met hen in overleg te worden getreden”, klonk het bij initiatiefnemer Van Lommel. “En ook moet dringend een nieuw pakket aan steunmaatregelen worden uitgewerkt dat erop geënt is om de liquiditeitspositie van bedrijven te vrijwaren en meer overlevingskansen moet bieden.”
 
Het is immers uiterst belangrijk dat de getroffen sectoren weten waar ze aan toe zijn, luidt het. “De regering moet dus niet alleen dringend een steunpakket uitwerken, men moet dit ook communiceren”, besluit Van Lommel. “En dat gaat verder dan de gesloten winkels, want ook al mogen bedrijven open blijven, dan nog krijgen ze te maken met een sterk verminderde orderboek en financiële problemen. Het pakket dat reeds bestaat, volstaat niet.” De motie rond een interpellatie die hierin wilde voorzien werd vorige week donderdag echter weggestemd door de paars-groene partijen.