Persberichten
dinsdag, 31 jan 2023

Vlaams Belang steunt protest zorgsector

Het Vlaams Belang steunt het protest van duizenden beroepskrachten uit de zorg- en welzijnssector tegen het personeelstekort, de hoge werkdruk en de lage lonen. “Ons hele zorgsysteem verkeert in kritieke toestand”, zegt Vlaams Parlementslid Suzy Wouters (Vlaams Belang). “De overheid moet eindelijk verantwoordelijkheid nemen en voorzien in effectieve maatregelen om ons zorgsysteem te herstellen”.

Vandaag vindt in Brussel een betoging plaats van duizenden mensen uit de zorg- en welzijnssector. Het personeel van OCMW’s, woonzorgcentra, ziekenhuizen en de kinderopvang en jeugdhulp zegt dat het water hen aan de lippen staat. Er is te weinig instroom van nieuw personeel en een te grote uitstroom. “Het personeelstekort zorgt ervoor dat mensen hun job niet meer naar behoren kunnen uitoefenen en de werkdruk onmenselijk wordt”, aldus Wouters. “Ik heb zelf twintig jaar in de zorg gewerkt en met eigen ogen gezien hoe de mensen uitgeput raken.”

“Ik heb zelf twintig jaar in de zorg gewerkt en met eigen ogen gezien hoe de mensen uitgeput raken.”

De betogers wijzen erop dat de arbeidsomstandigheden dringend verbeterd moeten worden. Daarnaast eisen zij meer inspraak bij de besluitvorming van de overheden. Een boodschap waar ook het Vlaams Belang zich achter schaart. “Het zijn deze mensen die dag en nacht in de frontlinie staan en zich inzetten voor onze mensen, zij kunnen het beste de noden van het werkveld detecteren en inschatten welke maatregelen er genomen kunnen worden. Het is dan ook essentieel dat zij bij de besluitvorming betrokken worden”, zegt het Vlaams Parlementslid. Volgens haar maakt de versnippering van bevoegdheden het voeren van een geïntegreerd zorgbeleid onmogelijk. “De verschillende overheden hebben de problematiek van het personeelstekort te lang laten aanslepen en zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Enkel een Vlaams zorgbeleid kan ervoor zorgen dat er een integrale aanpak komt van deze problematiek.”

Volgens het Vlaams Belang bestaat een adequate en effectieve aanpak van het personeelstekort uit verschillende pijlers. “Ten eerste is een vertegenwoordiging van het werkveld in de besluitvorming essentieel om in te spelen op de huidige knelpunten in het systeem. Ten tweede moeten meer mensen warm gemaakt worden voor een job in de zorg. Ten derde moet om uitstroom tegen te gaan de zorg terug menselijk worden. Ondersteuning van het zorgpersoneel door andere profielen is hierbij noodzakelijk.  Enkel door het personeel te ondersteunen dat met hart en ziel voor onze mensen zorgt, kan er gegarandeerd worden dat onze mensen de kwaliteitsvolle zorg krijgen die zij verdienen”, besluit Wouters.