Nieuws
donderdag, 27 okt 2022

Vlaams Belang tegen verhoging verkeersbelasting voor oldtimers

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de verhoging van de forfaitaire verkeersbelasting voor oldtimers. “Oldtimers rijden weinig kilometers en hebben daarom maar een beperkte ecologische impact”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes. Deze oude wagens worden intussen aan steeds strengere regels en beperkingen onderworpen en de regering heeft nog steeds geen werk gemaakt van hun toegang tot de asociale lage-emissiezones. Wij vinden deze belastingverhoging dan ook onaanvaardbaar en we dienen daarom een amendement in om ze te schrappen.

De Vlaamse regering heeft in het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet ingediend dat een wijziging wil van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Die voorziet onder meer een verhoging van de forfaitaire verkeersbelasting voor oldtimers. Die specifieke verkeersbelasting zou volgens de huidige bepalingen van het ontwerp met maar liefst 260 procent verhoogd worden. Het Vlaams Belang vindt dit totaal disproportioneel een heeft daarom een amendement ingediend op dit ontwerp van decreet.

“Oldtimers hebben een grote culturele waarde en bieden een onmiskenbare meerwaarde voor onze samenleving”, zegt Bart Claes. “Zij vormen rijdend erfgoed dat dient gekoesterd te worden. Bovendien rijden zij weinig kilometers doordat zij niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer en hierdoor hebben zij maar een beperkte ecologische impact.”

“Er wordt een pestbeleid tegen oldtimers gevoerd”

Eigenaars van oldtimers worden aan steeds strengere regels en beperkingen onderworpen. “Sinds 2018 moeten oldtimers regelmatig naar de periodieke keuring die hen – gezien de aard van hun wagens – vaak veel problemen oplevert”, aldus Claes. “Bovendien zijn er in Vlaanderen ook steeds meer lage-emissiezones (LEZ’s) ingericht waar oldtimers enkel nog maar binnen mogen tegen forse betaling.”

Het regeerakkoord bepaalde nochtans dat er “voor oldtimers een definitieve en uniforme oplossing” zou worden voorzien die hun toegang tot de LEZ’s zou regelen. “Ondanks herhaalde beloftes van de regering en de meerderheidspartijen na vragen van het Vlaams Belang is er nog steeds geen regeling die die toegang opnieuw garandeert”, zegt Claes. “Het is dan ook onbehoorlijk dat deze beloftes niet nagekomen worden, maar dat oldtimerliefhebbers ondertussen dus wel opgezadeld worden met een ongeziene belastingverhoging.”

Vooral voor verzamelaars van historische wagens - die voor elk van hun wagens een taks zouden moeten bepalen - dreigt de belastingverhoging een erg dure grap te worden. De kans bestaat dat sommige eigenaars hun wagens daardoor niet meer op de baan zullen brengen. Het Vlaams Belang hekelt dit pestbeleid tegen oldtimers. “Deze verhoging van de forfaitaire wegenbelasting zal de eigenaars veel geld kosten”, besluit Claes. “Wij vinden deze forse belastingverhoging een bijzonder slecht idee en willen met dit amendement deze bepaling uit het decreet schrappen.”