Nieuws
vrijdag, 29 okt 2021

Vlaams Belang tegen verlaging diplomavereisten voor leraren

Het Vlaams Belang kant zich tegen het idee om de diploma-vereisten voor leraren te verlagen. Dit idee kwam van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) die mensen met enkel een middelbaar diploma wil aanwerven om het lerarentekort aan te pakken. Maar de huidige tekorten los je niet op door de lat qua opleiding lager te leggen”, reageert Vlaams Parlementslid Jan Laeremans

De OVSG wil leraren zonder diploma inzetten als klasmanagers’. Zij zouden dan zogezegd kunnen helpen bij praktische zaken en ook aan kleinere groepjes herhalingslessen kunnen geven. In de praktijk zullen zij echter worden ingezet als ersatz-leraren, met negatieve gevolgen op de kwaliteit van het onderricht tot gevolg”, vindt Laeremans echter. Het idee van OVSG is tevens een slecht signaal naar de huidige leerkrachten. “Men geeft zo immers het signaal dat iedereen kan lesgeven ongeacht de vooropleiding en dat het lerarendiploma dus eigenlijk weinig waard is”, vindt Laeremans.

Een verlaging van de diplomavereisten geeft het verkeerde signaal dat een leraren hun diploma weinig waard is

Dit zal onze leraren demotiveren. En ook de leerkrachten die erbij zullen komen, zullen snel gedemotiveerd geraken. Zonder de nodige opleiding zullen zij met meer lesvoorbereidingen en planlast te maken hebben”, meent Laeremans, Ik hoop dan ook dat het weinig doordachte OVSG-voorstel vooral onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wakker schudt om échte maatregelen te nemen om het beroep van leerkracht opnieuw te herwaarderen en meer aantrekkelijk te maken.