Persberichten
dinsdag, 24 mrt 2020

Vlaams Belang tevreden dat Weyts verengelsing bachelors annuleert

Vlaams Belang reageert opgelucht na het schrappen van het onderwijsartikel dat de deuren openzette voor een verengelsing van het hoger onderwijs. De regering kwam bij monde van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) terug op hun beslissing om mogelijk de helft van de bacheloropleiding in een andere taal dan het Nederlands te geven. Vlaams parlementslid Kristof Slagmulder blijft echter voorzichtig: Deze schrapping is er maar kunnen komen omdat er stevig weerwerk werd geboden, maar veel politici binnen de huidige meerderheid blijven voorstander van die verengelsing onder het mom van ‘internationalisering’. We blijven waakzaam naar de toekomst toe”.

Eind december keurde de Vlaamse regering een bovenmatige versoepeling van de taalwetgeving in het hoger onderwijs goed. In het goedgekeurde ontwerp van decreet stond dat Nederlandstalige bachelors voortaan maximum 50% anderstalige vakken zou mogen tellen, wat een fikse verhoging betekende t.o.v. de 18,33% die in voege was. Vlaams Belang reageerde onthutst en eiste dat minister Weyts meteen deze voorgestelde maatregel zou terugschroeven. Kristof Slagmulder interpelleerde Weyts daarom in de plenaire vergadering en vroeg om samen werk te maken van een Nederlands dat niet stiefmoederlijk behandeld wordt, maar een volwaardige academische taal blijft.

Vlaams Belang voorzichtig na bocht Weyts: “Invloedrijke lobbyisten zullen blijven druk uitoefenen om verengelsing door te duwen”

Maar de zaak werd tot nu toe wat blauwblauw gelaten. Ondertussen kregen we een reeks aan protesten van zowel studenten, professoren als verenigingen uit de Vlaamse Beweging tegen deze plannen. Ook zij zagen de schadelijke gevolgen hiervan voor de kwaliteit en de democratisering van het hoger onderwijs”, reageert Slagmulder. “Daarom ging ik de minister op de commissievergadering van 12 maart nog eens de mantel uitvegen over deze kwestie, maar deze werd geschrapt vanwege de corona-crisis.”

Maar bij de vorige ministerraad werd het desbetreffende decreetsartikel geschrapt, dit tot opluchting van de Vlaams Belang-fractie. “Ik denk dat Weyts bij deze kwestie overhoop lag met zijn politieke geweten. Enerzijds zat hij als minister geprangd met de eisen van de universiteitsrectoren en hogeschooldirecteurs die meer inkomsten wilden door extra buitenlandse studenten aan te trekken. Anderzijds zou de flamingante achterban van N‑VA dit niet pikken”, vermoedt Slagmulder, “Ik had hem daarom gevraagd of hij werkelijk herinnerd wou worden als de N-VA-minister die onze moedertaal aan de universiteit ondermijnde?”

Vlaams Belang blijft evenwel waakzaam, zo besluit Slagmulder: “De invloedrijke lobbyisten zullen blijven druk uitoefenen op de regeringspartijen om de taalwetgeving te versoepelen. Ze blijven extra gefixeerd op inkomsten en prestigewinst voor hun universiteit of hogeschool. Ons oppositiewerk bleek nu succesvol, maar we blijven opletten naar de toekomst toe.
Lees ook:
https://www.vlaamsbelang.org/onderwijsminister-wil-aandeel-anderstalige-vakken-in-bacheloropleidingen-optrekken-naar-maximum-50/