Nieuws
vrijdag, 20 nov 2020

Vlaams Belang trekt activeringsstrategie Crevits in twijfel

Het Vlaams Belang is voorzichtig positief over de beleidsnota van minister van Vlaams Minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V). Toch bekritiseert de partij onder meer de activeringsstrategie van niet-werkenden die de minister beoogt. “Er wordt er erg veel geïnvesteerd in het activeren van ‘nieuwkomers’, met nu weer een nieuw ‘buddyproject’, terwijl onze eigen werkzoekenden op veel minder aandacht kunnen rekenen. Wie werkonwillig is en geen inspanningen doet, moet sneller gesanctioneerd worden”, stelt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang).

Crevits zet in de beleidsnota voor begrotingsjaar 2021 onder meer in op het benutten van het arbeidspotentieel, de betere combinatie tussen werk en privé met onder meer de mantelzorgpremie, het traject naar werkbaar werk, een uitgebreider opleidingsaanbod en de visie over levenslang leren en het ontwikkelen van werk-zorgtrajecten. “Er moeten inderdaad meer niet-beroepsactieven aan het werk”, aldus Ilse Malfroot. “Maar er is veel waar Crevits nodeloos veel aandacht en belastinggeld aan spendeert.

Ilse Malfroot: “De reactivering wordt bemoeilijkt door de starre regelgeving terwijl werkonwilligen veel te laks benaderd worden”

“Voor ons ligt de acute noodzaak bij het activeren van uitkeringsgerechtigden zoals leefloners en uitkeringsgerechtigde vrouwen met een migratieachtergrond, niet bij huismannen- of vrouwen die geen uitkering hebben”, zegt Malfroot nog. “De reactivering van langdurig zieken mist dan weer flexibiliteit. Zo is niet elke job na uitval opnieuw ‘instapklaar’ en zal reactivering pas lukken als deeltijds werk het behoud van een deeltijdse uitkering garandeert.

Het Vlaams Belang is ook kritisch over het activeren van nieuwkomers of personen die taalachterstand hebben. Hier werd de afgelopen legislaturen al dwangmatig op ingezet, via ‘buddyprojecten’ en mentoring naar werkprojecten. “Er bestaan immers voldoende mogelijkheden om de taal aan te leren via de reguliere weg, zoals het onderwijs, bestaande taalcursussen, werkplaatsen enzovoort, zonder dat de belastingbetaler hiervoor nog meer moet opdraaien”, aldus nog Malfroot. Wie zich wil integreren zal mits een goede attitude zeker en vast aan de slag raken zonder al teveel pampermaatregelen.”

Vlaams Belang blijft tegen praktijktesten” 

Voor werkonwillige werkzoekenden ontbreken er volgens het Vlaams Belang concrete actiepunten en sancties, zoals de intrekking van werkloosheidsvergoeding voor wie werkonwillig blijft. “Om werken opnieuw aantrekkelijk te maken, is meer nodig dan de nieuwe jobbonus van een povere 50 euro voor de laagste inkomens”, vervolgt Malfroot. Deze bonus zal zeker geen verschil maken als de federale collega’s de intentie hebben om de werkloosheidsvergoeding op te trekken.” 

Het Vlaams Belang kant zich finaal ook tegen de zogenaamde praktijktesten die vermeende discriminatie op de arbeidsmarkt zou moeten tegengaan. “De werkgever is baas in eigen bedrijf en over zijn personeelswerving en dat moet zo blijven”, besluit Malfroot.