Persberichten
dinsdag, 14 sep 2021

Vlaams Belang uit kritiek op gebruik leermiddel ‘De Genderkoek’ in Vlaams onderwijs

Het Vlaams Belang heeft bedenkingen bij het leermiddel 'De Genderkoek' dat door de belangengroep Çavaria aan scholen wordt aangeboden. Respect voor eenieder, ongeacht de geaardheid, wordt uiteraard best gepromoot op school, maar de slinger slaat hierbij door naar onwetenschappelijk links-activisme”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). In antwoord op een vraag van Beckers naar een eventuele controle van de Onderwijsinspectie op de Genderkoek, antwoordde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat de inspectie zich niet uitspreekt over leermiddelen, maar enkel reageert “als scholen met hun beleid tegen de eindtermen ingaan”.

Recentelijk was er commotie rond ‘De Genderkoek’ van de politiek-sociale LGBTQI-belangengroep Çavaria. Volgens velen verspreidt Çavaria desinformatie en hoort een belangengroep überhaupt geen lesmateriaal te maken. Ook het Vlaams Belang sluit zich aan bij die kritiek. “Zo wordt er met de koekjesfiguur verteld dat er meer dan twee biologische geslachten bestaan, wat wetenschappelijk gezien eigenlijk niet klopt. Ook wordt ten onrechte beweerd dat geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele aantrekking volledig onafhankelijk van elkaar zijn”, licht Roosmarijn Beckers toe.

“Lessen verglijden met de Genderkoek tot een ideologisch gedreven discours”

Het Vlaams Belang vindt het dan ook ongepast dat de Genderkoek in scholen als leermiddel wordt gebruikt. “Zulke theorieën als die waar de Genderkoek op stoelt, kunnen zeker niet als wetenschap aangeleerd worden. Kinderen moeten leren om op een menslievende manier om te gaan met mensen met een andere geaardheid of die worstelen met hun identiteit”, verklaart Beckers. “Maar deze tolerantie mag niet ten koste gaan van de wetenschappelijke realiteit. De Genderkoek lijkt vooral een symptoom van de slinger die doorslaat naar een vorm van links-activisme.”

Çavaria geeft jaarlijks zo’n 70 workshops zowel in ons basis-, secundair en hoger onderwijs. Hiertoe kreeg de organisatie vanuit het Departement Onderwijs de afgelopen vijf jaar 357.000 euro subsidies. Beckers stelt zich dan ook vragen bij het draagvlak. “Veel ouders zijn door het promoten van dergelijke zaken op school erg ongerust over de seksuele opvoeding die hun kinderen op school krijgen en stellen zich terecht de vraag of hier geen ideologisch gekleurde boodschap mee opgedrongen wordt aan hun kinderen. Ouders wijzen ook terecht naar de vrijheid die zij hebben om hun kinderen op ethisch vlak op te voeden zoals zij dat verkiezen”, aldus Beckers.

Gendergerelateerd activisme heeft voor het Vlaams Belang geen plaats op onze schoolbanken. De partij is ook van oordeel dat ‘leermiddelen’ van externen zoals de Genderkoek beter moeten gescreend worden.