Persberichten
maandag, 02 nov 2020

Vlaams Belang: “Versnippering bevoegdheden moet nu worden aangepakt”

Het Vlaams Belang wil meer exclusieve bevoegdheden naar Vlaanderen trekken. “Een volledige staatshervorming is voorlopig niet aan de orde, omdat de procedure daarvoor niet werd gevolgd”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “Maar in afwachting daarvan vraagt het Vlaams Belang om de procedure voor te bereiden en de budgetten nu reeds te splitsen”.
 
De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe versnipperd de bevoegdheden in dit land zijn. De deelstaten zijn bijvoorbeeld bevoegd voor welzijn, maar de financiering ervan ligt nog grotendeels bij het federale niveau. Naast burgers durven ook belangengroepen stilaan de vraag naar autonomie te stellen. Zo hebben het Vlaams Artsenverbond, Zorgnet-Icuro, professor Lieven Annemans en zelfs ex-minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in volle coronacrisis gepleit voor de regionalisering van de gezondheidszorg.

Sneppe (Vlaams Belang): “Alleen door de budgetten te splitsen kan Vlaanderen wachtlijsten in rusthuizen of armoede aanpakken”

De deelstaten investeren veel middelen in preventie, maar het federale niveau plukt er de vruchten van, meent het Vlaams Belang. “Een verpleegkundige in een zorgcentrum wordt betaald door Vlaanderen, een verpleegkundige in de geriatrische afdeling van een ziekenhuis krijgt een federaal loon, terwijl ze dezelfde taken uitvoeren”, aldus nog Sneppe. “Hier dreigt trouwens de discriminatie tussen zorgpersoneelsleden die onder verschillende beleidsniveaus werken.

“De budgetten moeten nu worden gesplitst”, besluit Sneppe. “Want alleen zo kunnen Vlaanderen en Wallonië de weg gaan die zij willen gaan, zo alleen kan Vlaanderen de wachtlijsten in de rusthuizen wegwerken, kan het gehandicapten steunen en armoede uitroeien”. 

Het Vlaams Belang diende daarom op 29 oktober in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een motie van aanbeveling in, maar die werd weggestemd door de Vivaldi-partijen.