Nieuws
woensdag, 03 mrt 2021

Vlaams Belang verzet zich tegen Brusselse uitbreidingsplannen van DéFI

Een referendum in alle gemeenten van de Vlaamse Rand met de vraag of ze zich willen aanhechten bij Brussel. Dat voorstel legde de voorzitter van het anti-Vlaamse DéFI, François De Smet op tafel in een interview in de Brusselse krant ‘La Capitale’. In het Vlaams Parlement eiste Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans van minister Weyts om deze oorlogsverklaring niet onbeantwoord te laten.

Aanleiding voor het voorstel van DéFI is de door het regeerakkoord aangekondigde staatshervorming na 2024. Die vormt volgens De Smet immers de perfecte gelegenheid om de oude imperialistische droom van de Brusselse gebiedsuitbreiding vanonder het stof te halen.

Volgens Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans bewijst de francofone eis datgene waar de brede Vlaamse Beweging al jaren voor waarschuwt, namelijk dat de grondwettelijke verankering van de zes faciliteitengemeenten én de installatie van een ‘Metropolitane Gemeenschap’ voor de Franstaligen slechts een tussenstap is naar een ‘Très Grand Bruxelles’ die de Vlaamse Rand helemaal opslorpt. Dat men dat bovendien wil doen bij referenda roept bij Slootmans wrange herinneringen op. “Wat men eist zijn nieuwe talentellingen die een Brusselse uitbreiding moeten legitimeren. Het is stuitend dat bijna 60 jaar na de vastlegging van de taalgrens de Franstaligen de territoriale integriteit van Vlaanderen in vraag blijven stellen.”

“Dit is een oorlogsverklaring aan Vlaanderen”

Slootmans vroeg in het Vlaams Parlement aan minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand, een duidelijk signaal uit te sturen aangevend dat hier een rode lijn is overschreden. Maar Weyts vond een regeringsreactie overbodig en niet aan de orde. “We gaan daar niet meer gewicht aan geven dan nodig”, klonk het.

Volgens Slootmans zal deze passieve houding langs Franstalige kant echter worden gezien als een open kier. “Deze aanspraak op gebiedsuitbreiding is een regelrechte oorlogsverklaring aan Vlaanderen”, concludeert Slootmans. “De apathische houding van Weyts en de Vlaamse regering illustreert nogmaals de communautaire koudwatervrees van deze regeringsploeg en geeft blijk van een makke Vlaamse houding, die in Franstalig België op hoongelach zal worden onthaald en hen bovendien zal sterken in hun imperialistische dromen.”