Persberichten
woensdag, 10 mei 2023

Vlaams Belang verzet zich tegen nieuwe Europese belastingen

Nieuwe Europese belastingen zijn voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar. “Ook al zijn wij bijvoorbeeld voorstander van een corrigerende importtaks om te zorgen voor een gelijk speelveld voor onze kmo’s, toch stemde onze fractie in het Europees Parlement tegen dit pakket van voorstellen, stelt Europees fractievoorzitter Gerolf Annemans. Bijkomende Europese belastingen zijn de zoveelste druppel.” Voor het Vlaams Belang moeten belastingen, zoals de Europese verdragen voorzien, de bevoegdheid zijn en blijven van de nationale staten.

De Europese Unie heeft te veel geld uitgegeven en lijkt niet in staat om de stijgende rentelasten te betalen op de leningen om het Herstel- en Veerkachtfonds (Coronafonds) te spijzen, waardoor andere programma’s van de EU in het gedrang zouden kunnen komen. Het Europees Parlement denkt daarom niet aan besparingen, maar aan ‘nieuwe eigen middelen’. Dat is jargon voor nieuwe belastingen zoals een ruimer toegepaste minimale bedrijfsbelasting, een financiële transactietaks, een taks op cryptomunten en -beleggingen of nog een taks op de koolstofuitstoot in dataverkeer. Men wil de bijdragen van de lidstaten ook verhogen, traditioneel gebaseerd op het nationaal inkomen, maar voortaan ook op nieuwe nationale parameters, zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen, het gebruik van niet-plastic verpakkingen of voedselverspilling. De linkse partijen pleiten in allerlei amendementen ook voor een reeks bijkomende belastingen zoals een rijkentaks, een kerosinetaks en een overwinstentaks.

Nieuwe Europese belastingen zijn onaanvaardbaar

Nieuwe Europese belastingen zijn voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar. “Ook al zijn wij bijvoorbeeld voorstander van een corrigerende importtaks om te zorgen voor een gelijk speelveld voor onze kmo’s, toch stemde onze fractie in het Europees Parlement tegen dit pakket van voorstellen”, zegt Annemans. “Ten eerste is fiscaliteit een nationale bevoegdheid en geen Europese en dus moeten die opbrengsten naar de nationale schatkist gaan. Ten tweede is het volstrekt onzinnig om met de ene hand terug te pakken, wat men met de andere hand heeft gegeven.”

De belastingdruk is in de meeste Europese landen, en zeker in België, al torenhoog. “Bijkomende Europese belastingen zijn de zoveelste druppel”, besluit Annemans. “De Europese Unie is van langsom meer verworden tot een supranationale belastingdienst, die er niet voor terugdeinst om in de zakken van de Europese burgers en bedrijven te zitten, om toch maar haar inefficiënte en vaak volstrekt nutteloze en overbodige activiteiten te kunnen verderzetten.”