Persberichten
dinsdag, 29 aug 2023

Vlaams Belang verzet zich tegen uitbreidingsdrift EU

Foto: Istock. Vlaams Belang verzet zich tegen uitbreidingsdrift EU

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de plannen van de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel om nog voor 2030 nieuwe lidstaten toe te laten tot de EU. Michel kijkt daarvoor naar landen zoals Oekraïne, Moldavië en landen in de Balkan. “De uitbreidingsdrift van de EU is niet alleen onrealistisch, maar zou eenvoudigweg een ramp betekenen voor onze welvaart”, zegt Europees Parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang). “Het betekent niets minder dan de complete chaos.”

Michel drong aan op uitbreiding op het jaarlijkse Strategische Forum in Bled (Slovenië). Volgens de Europese Raadsvoorzitter moet de EU tegen 2030 klaar zijn om uit te breiden. Hij kijkt daarvoor naar de landen die vandaag al de status van kandidaat-lidstaat hebben: Servië, Montenegro, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Albanië, Oekraïne, Moldavië en Turkije. “Stuk voor stuk landen die netto niet kunnen bijdragen aan de EU en in de verste verten nog niet klaar zijn om aan te sluiten bij het blok”, zegt Annemans. “Dan zwijgen we nog over Turkije dat nooit op die lijst thuis heeft gehoord en onmiddellijk geschrapt moet worden.”

“We hypothekeren onze eigen welvaart door landen te laten toetreden die nog decennialang financieel ondersteund zullen moeten worden”

Volgens het Vlaams Belang is het plots naar voor schuiven van een datum voor toetreding van nieuwe leden “ronduit gevaarlijk”. “Enerzijds geven we die landen het signaal dat ze sowieso zullen kunnen toetreden, terwijl we dat helemaal niet kunnen beloven”, argumenteert Annemans. “Dat kan alleen maar leiden tot ontgoocheling en toont aan dat de EU een onbetrouwbare partner is. Anderzijds hypothekeren we onze eigen welvaart door landen te laten toetreden die nog decennialang financieel ondersteund zullen moeten worden. De kostprijs daarvan zal gigantisch zijn. Ook de institutionele hervormingen die daarvoor nodig zouden zijn kan de EU niet aan.”

Annemans stelt daarom voor om nauwer samen te werken met de landen, zonder de “illusie van nakend lidmaatschap” voor te houden. “We moeten wel degelijk Russische en Chinese invloed tegengaan in bijvoorbeeld de Westelijke Balkan”, zegt hij. “Maar dat doen we niet door die landen keer op keer te ontgoochelen en ze sprookjes te vertellen. Integendeel. De lidstaten van de EU moeten zich opstellen als volwassen en betrouwbare partners.”