Nieuws
vrijdag, 02 jun 2023

Vlaams Belang vestigt aandacht op republiek Artsakh

Foto: iStock. Vlaams Belang vestigt aandacht op republiek Artsakh

Het Vlaams Belang vestigde donderdag in de plenaire vergadering van de Kamer aandacht op de noodzaak om de republiek Artsakh te erkennen als onafhankelijke staat. “Artsakh moet niet enkel erkend worden als soevereine staat, er moeten ook diplomatieke betrekkingen met deze republiek worden aangeknoopt”, zegt Kamerlid Ellen Samyn, die daarbij verwijst naar het voorstel van resolutie dat in 2021 werd ingediend. “De historische redenen en internationaalrechtelijke argumenten hiervoor zijn voldoende sterk.”

Artsakh is een etnisch Armeense regio die doorheen de geschiedenis, afhankelijk van buitenlandse heersers, afwisselend verbonden was met Armenië. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie maakt Azerbeidzjan aanspraak op het gebied. Het resulteerde in gewapende conflicten en een wapenstilstand in 1994, maar in 2020 startten Azerbeidzjaanse militairen opnieuw een veroveringstocht in en rondom Nagorno-Karabach. Oorlogsmisdaden werden daarbij niet geschuwd, zoals het gebruik van clusterbommen, en aanvallen op scholen en ziekenhuizen. Uiteindelijk werd een aanzienlijk deel van Nagorno-Karabach door de Azeri’s militair bezet. “Azerbeidzjan richtte ook een landverbinding op met hun exclave Nachitsjevan, wat hen rechtstreeks doet grenzen aan hun naaste bondgenoot in dit conflict, het Turkije van Erdogan”, aldus Samyn. “En bij het erop volgende staakt-het-vurenbestand wonnen Turkije, Rusland en Azerbeidzjan, en bleef de Armeense bevolking achter als grote verliezer. Duizenden Armenen werden van hun gronden en uit hun huizen verjaagd.”

“Een erkenning biedt bescherming aan de burgerbevolking en hun erfgoed”

“Sindsdien worden de Armenen er door de internationale gemeenschap in de steek gelaten”, gaat Samyn verder. “Frank Vandenbroucke (Vooruit) zag er, toen hij Meryame Kitir opvolgde als minister van Ontwikkelingssamenwerking, geen prioriteit in voor de Belgische hulpverlening.” Het Kamerlid vindt het tekenend en schrijnend dat er over de kwestie recent onder leiding van Europees president Charles Michel (MR) gesprekken plaatsvonden tussen de president van Azerbeidzjan en de eerste minister van Armenië, zonder dat er een vertegenwoordiging van Artsakh zelf aanwezig was.

Artsakh voldoet aan alle criteria, zoals opgesomd in het verdrag van Montevideo uit 1933, waaraan staten moeten voldoen voor internationale erkenning. “Die erkenning zou niet enkel bescherming bieden aan de zwaar getroffen burgerbevolking en hun Armeense erfgoed”, besluit Samyn, “we zouden op die manier de Armenen in Artsakh een hart onder de riem kunnen steken in hun gerechtvaardigde strijd tegen de bezetter. Helaas toont geen enkele andere partij, ook de N-VA, niet de moed om tot een erkenning over te gaan.”