Persberichten
zaterdag, 24 okt 2020

Vlaams Belang vraagt aan N-VA eindelijk duidelijke bevoegdheden ontwikkelingssamenwerking

Het Vlaams Belang wil dat er een eind komt aan de onduidelijkheid rond de bevoegdheidsverdeling in ontwikkelingssamenwerking en dat Vlaanderen een eigen visie kan ontwikkelen. Het ontwikkelingsbeleid in dit land wordt immers uitgeoefend door zowel de federale regering als de deelstaatregeringen. Maar de precieze verdeling van de bevoegdheden blijft onduidelijk. In 2001 werd daarom beslist om de bevoegdheden van de deelstaten inzake ontwikkelingssamenwerking af te stemmen op hun andere bevoegdheden. De nodige Bijzondere Wet is echter nooit uitgevoerd.

De bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking is vandaag zeer onduidelijk versnipperd tussen het federale, deelstatelijke en het lokale niveau. Reeds in 2001 beslist het federale parlement daarom bij bijzondere wet dat “de onderdelen van ontwikkelingssamenwerking die betrekking hebben op gewest- en gemeenschapsmateries overgeheveld zullen worden naar de deelstaten”. Die Bijzondere Wet werd echter nooit uitgevoerd.

“Het gevolg is een zeer surrealistische situatie”, reageert Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “België doet zo aan ontwikkelingssamenwerking in materies zoals onderwijs waar het geen binnenlandse bevoegdheid voor heeft en dus ook geen actuele knowhow.”

Slagmulder (Vlaams Belang): “Stopt N-VA nu al zelfs Vlaamse verwezenlijkingen in de koelkast?”

De eis om de beloofde regionalisering van ontwikkelingssamenwerking waar te maken werd in het regeerakkoord Vlaanderen 2009 nog herhaald. Maar in het vorige en huidige Vlaamse regeerakkoord met de N-VA aan het hoofd van de regering wordt hierover niets meer vermeld. “Wil N-VA zelfs reeds bezegelde communautaire verwezenlijkingen in de diepvries stoppen?”, zo klinkt het nog bij Slagmulder, die hierover een schriftelijke vraag stelde aan minister-president Jan Jambon (N-VA). “De minister-president bevestigde droogjes dat de uitvoering van de bijzondere wet van 2001 niet is opgenomen in het regeerakkoord en de voorgeschreven deadlines al lang overschreden zijn. Verdere actie wordt niet vermeld.”

Het Vlaams Belang wil echter dat de reeds gemaakte afspraken worden uitgevoerd en Vlaanderen zo eindelijk haar eigen beleid kan ontwikkelen inzake ontwikkelingssamenwerking. Dit “met de nadruk op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de ontvangende landen en gemeenschappen en in coördinatie met onze eigen nationale belangen”.

Hulp zou zo in eerste plaats moeten gaan naar de landen van herkomst van de migranten om de noodzaak tot emigratie weg te nemen en staten die hun uitgewezen staatsburgers niet willen terugnemen, kunnen wat het Vlaams Belang betreft ook niet langer aanspraak maken op Vlaamse ontwikkelingshulp.