Nieuws
dinsdag, 19 mrt 2024

Vlaams Belang vraagt aandacht voor begeleiding (ex-)kankerpatiënten op de arbeidsmarkt

Vlaams Belang-parlementslid Roosmarijn Beckers nam het in het Vlaams Parlement op voor een goede begeleiding van (ex-)kankerpatiënten op de arbeidsmarkt en de coaching van die mensen door de organisatie Rentree. “Maak deze begeleidingsmogelijkheden nog beter toegankelijk en zorg er ook voor dat er ook voor zelfstandigen een goede begeleiding beschikbaar is”, zei Beckers die in 2022 zelf een kankerdiagnose kreeg. 

Er zijn vandaag de dag meer mensen die langdurig uit zijn door ziekte dan dat er werklozen zijn. Elk jaar krijgen in België 26.000 mensen op beroepsactieve leeftijd kanker. “De meerderheid kan gelukkig weer aan het werk, maar dat is niet altijd evident door nevenwerkingen zoals vermoeidheid, concentratieverlies of functionele beperkingen”, getuigt Beckers, “Ik ben daar jammer genoeg zelf een voorbeeld van. Ik heb lymfoedeem in mijn hand en dat maakt het schrijven en typen heel moeilijk.”

“Ex-kankerpatiënten zitten met veel vragen, zoals ‘Hoe kan ik deeltijds hervatten?’, ‘Wat als ik opnieuw uitval?’, ‘Moet ik bij een sollicitatie vertellen dat ik kanker heb gehad?’”, vertelt ze. “Daarom is het belangrijk dat iedere patiënt toegang krijgt tot goede begeleiding op maat.” Ze verwijst daarbij naar formulieren van de organisatie Rentree die in het ziekenhuis op tafel lagen en waar de verpleging ook op wees. 

“Het is belangrijk dat mensen begeleiding krijgen om te kunnen herbeginnen met werk, om te kunnen blijven werken tijdens een ziekte, of om zich te heroriënteren”

“Rentree werd in 2017 met financiering van Kom op tegen Kanker opgestart. Ik spreek ook hier mijn waardering voor die mensen uit. Als ik dit niet had meegemaakt, had ik nooit geweten wat een geweldig werk zij doen voor mensen die getroffen worden door kanker”, aldus Beckers. Helaas blijkt dat de begeleiding op maat door Rentree voorlopig nog niet goed beschikbaar is voor zelfstandigen, een leemte waar ook Kom op tegen Kanker al op wees. 

“Het is belangrijk dat mensen begeleiding krijgen om te kunnen herbeginnen met werk, om te kunnen blijven werken tijdens een ziekte, of om zich te heroriënteren”, deed ze een oproep in het Vlaams Parlement, “Daarom vind ik het heel belangrijk dat de patiënt zelf kan zeggen dat hij of zij begeleiding wil. Dat moet ook voor mensen die werkloos zijn en ook voor mensen die van werk willen veranderen, maar zeker ook voor mensen die zelfstandig zijn.”