Nieuws
vrijdag, 29 sep 2023

Vlaams Belang vraagt betere bescherming van cash als betaalmiddel

Foto: iStock. Vlaams Belang vraagt betere bescherming van cash als betaalmiddel

Het Vlaams Belang eist een betere bescherming van het recht om de betaling te voldoen met contant geld. “De Economische Inspectie gaat bij handelaars en ondernemingen enkel na of de verplichte elektronische betaaloptie is voorzien”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. Wij willen dat er ook effectieve controles worden uitgevoerd of ze ook een contante betaling aanvaarden.”

De verplichting voor handelaars en ondernemingen om minstens één elektronische betaalmogelijkheid aan te bieden, doet voor het Vlaams Belang niets af aan het recht van klanten om de betaling in contanten te voldoen. “Contant geld heeft de hoedanigheid van wettig betaalmiddel”, aldus Van Lommel. “De Economische Inspectie voert echter geen controles uit op de aanvaarding van de contante betaling, de uitgevoerde controles betreffen enkel de elektronische betaling.” Het Kamerlid hekelt dat de wetgeving niet in strafsancties voorziet op de weigering om cash als betaalmiddel te aanvaarden, omdat de Economische Inspectie zo geen enkel drukkingsmiddel heeft om hierop controles uit te oefenen.

“Het Vlaams Belang zal zich blijven verzetten tegen de strijd van de wetgever tegen contant geld”

“Bovendien laat de huidige regelgeving te veel uitzonderingen toe”, gaat Van Lommel verder. “Er geldt sowieso een absolute cashdrempel van 3.000 euro om witwaspraktijken tegen te gaan. Maar een contante betaling kan ook worden geweigerd om allerlei andere redenen die ‘ter goeder trouw’ zijn.” Het gaat dan bijvoorbeeld over het niet beschikken over voldoende wisselgeld of wanneer het aangeboden bankbiljet niet in verhouding is tot het bedrag dat is verschuldigd. Geen enkele partij kan ertoe worden verplicht om voor één betaling meer dan vijftig muntstukken te aanvaarden. Er kan ook worden verwezen naar het recht op de contractuele vrijheid van partijen om een ander betaalmiddel overeen te komen. Tijdelijke veiligheidsmaatregelen zijn eveneens een geldige grond voor een weigering.

“De mogelijkheid om met cash te betalen blijft belangrijk om uiteenlopende redenen”, besluit Van Lommel. “Veel mensen hechten belang aan de privacy die de contante betaling biedt, maar contant geld speelt ook een belangrijke rol in de economie. Het fungeert als ultieme betalingsmogelijkheid en zorgt daarmee voor vertrouwen en veiligheid. Contant geld mag dan wel een ouderwets analoog systeem zijn, fysieke munten en biljetten zijn nog steeds de eerste terugvaloptie als het elektronisch betaalverkeer met betaalkaarten is verstoord.” Het Vlaams Belang zal zich dan ook blijven verzetten tegen de strijd van de wetgever tegen contant geld.