Persberichten
maandag, 10 dec 2018

Vlaams Belang vraagt dringende bijeenroeping Kamer voor vertrouwenstemming

Vlaams Belang-Kamerfractieleider Barbara Pas vraagt in een brief aan Kamervoorzitter Bracke de Kamer hoogdringend bijeen te roepen. Pas eist, op basis van Grondwetsartikel 100 en artikel 133 van het reglement van de Kamer, dat de premier toelichting geeft bij het gewijzigde regeerprogramma om vervolgens het vertrouwen te vragen.

Het Vlaams Belang stelt vast dat de regering Michel II vandaag amper nog over een derde van de Kamerzetels beschikt en dus onmogelijk kan doen alsof er niets gebeurd is en gewoon overgaat tot de orde van de dag.

Naar aanleiding van het ontslag van een aantal ministers en staatssecretarissen uit de regering, de aanstelling van een aantal nieuwe ministers door de Koning en de aankondiging van een wijziging van het regeerprogramma, vraagt Barbara Pas, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de Kamer, in een brief aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke, dat zo snel mogelijk een plenaire zitting van de Kamer bijeengeroepen wordt. Pas eist bovendien dat de eerste minister de nodige uitleg verschaft bij de gewijzigde samenstelling alsook de nodige toelichting bij de nieuwe regeerverklaring.

"Het lijkt ons opportuun dat de eerste minister zijn grondig gewijzigde regering waarvan de deel uitmakende partijen nog slechts een derde van de kiezers vertegenwoordigen het vertrouwen van de Kamer vraagt", aldus Barbara Pas.

Bijlage: Brief t.a.v. Kamervoorzitter Bracke.