Nieuws
donderdag, 11 mrt 2021

Vlaams Belang vraagt langer rouwverlof en laagdrempelige rouwbegeleiding

Volgens het Vlaams Belang is één tot maximum drie rouwdagen veel te weinig om de praktische zaken te regelen bij een overlijden van een dierbare, laat staan om het verdriet te verwerken. “Daarnaast moet de rouwbegeleiding ook laagdrempelig gemaakt worden in het belang van het mentale welzijn van de rouwenden”, aldus Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin die er een parlementaire vraag over stelde aan bevoegd minister Wouter Beke (CD&V).

Wanneer een kind, een partner of een direct familielid overlijdt, voorziet de huidige regelgeving drie dagen rouwverlof. De verwerking en administratie die te pas komt bij het overlijden van een naaste moet nu gebeuren in deze erg korte periode. Kom op tegen Kanker heeft daarom aan de overheid voorgesteld om het rouwverlof te verlengen tot 20 dagen. Een ander voorstel is om het rouwverlof flexibeler te maken zodat men dit tot 3 jaar na het overlijden kan inzetten. De algemeen directeur van Kom op tegen Kanker suggereert verder om het rouwverlof voor ouders minstens gelijk te stellen met het verlof bij de geboorte van een kind. 

Het Vlaams Belang deelt de mening van Kom op tegen Kanker dat het niet evident is om in 3 dagen alle administratieve zaken in orde te krijgen. “Rouwenden moeten daarnaast ook nog eens voldoende gelegenheid krijgen om hun verdriet een plaats te geven.” Minister Beke liet weten dat een wetsvoorstel - reeds ingediend in 2019 - dat het rouwverlof wil uitbreiden naar tien dagen binnenkort zal worden behandeld. Ook Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) diende recent nog een wetsvoorstel in om het rouwverlof te verlengen om het dus al even aanslepende dossier zo in een stroomversnelling te krijgen. Volgens dit voorstel zou het rouwverlof worden verlengd tot minstens 10 dagen, te nemen vanaf de datum van het overlijden tot maximaal 14 dagen na de begrafenis.

“Momenteel wordt er te weinig rekening gehouden met de noden van de rouwenden”

Nabestaanden kunnen voor professionele bijstand terecht bij de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s). Wanneer er psychische problemen ontstaan kan men ook naar een eerstelijnspsycholoog. De subsidies voor de CAW’s werden recent nog verhoogd, waarbij ook de opdracht werd gegeven om een proactief aanbod voor nabestaanden te organiseren, liet de minister weten.  

“Dat is een mooi initiatief, maar op het zoeken van die steun rust vaak nog een taboe”, reageerde Sintobin. “Er moet rekening gehouden worden met de noden van rouwenden, want ze kennen niet allemaal de weg naar het CAW of naar een psycholoog.” Het Vlaams Belang pleit er daarom voor dat rouwende verwanten meteen over de mogelijkheden inzake hulp zouden worden aangesproken of gesensibiliseerd door een begrafenisondernemer of de gemeente.